אשרת עבודה עד 45 יום

הדרך המהירה והבטוחה לניוד מומחים זרים לישראל -יפתח חנן ושות' כי לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר. למשרדנו התמחות ייחודית בליווי וסיוע משפטי לתאגידים ולחברות  ישראליות וגלובליות בהליכי הנפקת היתרים ואשרות למומחים זרים (Foreign Experts) לצורך שילובם בעבודה בישראל.

היתר העסקה לתקופה של 45 ימים מאפשר הנפקת אשרת עבודה למומחה זר לתקופה של עד 45 ימים בשנה קלנדרית. היתר זה רלוונטי לכל מגזרי הפעילות במשק ובפרט ניתן לעוסקים בשירותים הטכניים דוגמת התקנת מכונות, פיקוח, ייעוץ וכו'

היתר ואשרת עבודה דחופה ניתנים להנפקה תוך מספר ימים בודדים, ומאפשרים למומחה הזר להיכנס לישראל עם היתר עבודה בלבד אשר הונפק מבעוד מועד במהלך שהותו של המומחה הזר בחו"ל. בהתאם לנוהל המזורז, אשרת עבודה תואמת מונפקת בדרכונו של המומחה הזר במשרד הפנים הרלוונטי לא יאוחר מ 48 שעות מכניסתו של המומחה הזר לישראל. כמו כן, בטרם הגשת הבקשה, חשוב לוודא כי דרכונו של המומחה הזר תקף לשישה חודשים לכל הפחות.

עוד קובע הנוהל כי מומחה זר אינו רשאי לבצע כל עבודה אחרת מלבד זו שהוגדרה בהיתר העבודה שהונפק ע"י יחידת ההיתרים ואשרת העבודה שהונפקה ע"י משרד הפנים. בהתאם לנוהל המזורז להעסקת מומחים זרים למומחה הזר אסור לעבוד עבור אדם או גורם אחר למעט החברה שהזמינה אותו לישראל. כמו כן את היתר עבודה ואשרת עבודה לא ניתנים להארכה מעבר ל-45 ימים בשנה קלנדרית. לכן במקרים בהם ידוע ו/או קיים חשש כי הפרוייקט לא יסתיים תוך 45 ימים, מומלץ להנפיק היתר עבודה למומחה זר לתקופה ארוכה יותר. בנוסף, מומלץ לפנות לעו"ד מומחים בתחום ההגירה המסחרית במטרה לקיים הארכת מצב ולבצע תכנון מקדים שיאפשר קיום פרוייקט על הצד הטוב ביותר ובשקט תעשייתי.

נוהל "הנוהל האמור מתיר פיצול של 45 הימים המוגדרים במסגרת ההיתר והאשרה למספר תקופות ההעסקה שונות במהלך השנה, אולם לצורך הנפקת היתר נוסף באותה שנה אם לא מוצו 45 הימים בהיתר, חובה להגיש בקשה חדשה להיתר עבודה לכל תקופה נוספת. כך או אחרת, אם המומחה מעוניין להחליף מעסיק או ענף עליו לצאת מישראל ולהגיש בקשה חדשה.

נוהל "לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 ימים בשנהרלוונטי אך ורק עבור נתינים זרים ממדינות הפטורות מאשרת ביקור מסוג ב/2 לפי צו הכניסה לישראל פטור מאשרה, תשל"ד-1974. בין היתר מדובר במדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, יפן דרום קוריאה ואחרות. עובדים ממדינות שלא נכללות בקטגוריה זו, אינם חוסים תחת נוהל זה ולא יוכלו להנפיק היתר ואשרת עבודה בהתאם לנוהל המזורז.

עבודה בישראל ללא הנפקת היתר ואשרת עבודה מהווים עבירה מנהלית ופלילית. בין היתר העסקה שלא כדין דינה קנס מנהלי בסך 5,000 ש"ח ליום לכל עובד והעמדה לדין פלילי של מנהלי החברה.

מעוניין להעסיק מומחים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות

RECOMMENDATIONS


 
קידום אורגני | קידום אתרים

דילוג לתוכן