שירותים לוגיסטיים לחברות

כחלק משירות ללקוח, אנו מספקים ללקוחותינו הבינלאומיים שירותים תומכים פרט להנפקת היתרים ואשרות עבודה למומחים זרים. השירותים הנוספים כוללים בין היתר:

סיוע במציאת מקום מגורים למומחים הזרים

סיוע בביצוע הסכמי רכש/שכירות של רכבים לשימוש העובדים וניודם לאתר הפרויקט.

סיוע בהתקשרות עם חברות קייטרינג/סופרים/מכולות וכו' לקבלת מחירים אטרקטיביים

סיוע בפתיחת חשבונות בנק בישראל למומחים הזרים בהתאם לדרישת נהלי רשות האוכלוסין וההגירה

סיוע במציאת שותפים עסקיים, קבלני משנה וספקים

סיוע ברכישת ביטוחים מקצועיים וביטוחים רפואיים לעובדים וייצוג מול חברות הביטוח וקופות החולים

סיוע מול המכס וכן התקשרות עם חברות עמילות מכס

RECOMMENDATIONS

דילוג לתוכן