אשרת עבודה מומחים שאינם אקדמיים

הדרך המהירה והבטוחה לניוד מומחים זרים לישראל – יפתח חנן ושות' כי לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר. למשרדנו התמחות ייחודית בליווי וסיוע משפטי לתאגידים ולחברות  ישראליות וגלובליות בהליכי הנפקת היתרים ואשרות למומחים זרים (Foreign Experts) לצורך שילובם בעבודה בישראל.

נציין מלכתחילה כי הליך הנפקת אשרת מומחים שאינם אקדמאים לתקופה של מעל 3 חודשים, אינו שונה במהותו מהליך הנפקת אשרת מומחים אקדמאים לאותו משך התקופה. יחד עם זאת, קיימים שינויים קלים אשר יפורטו להלן.

כאמור, בשנים האחרונות אנו חווים  גידול משמעותי בהעסקת מומחים זרים בישראל. בין היתר, נובע הגידול מתהליך גלובליזציה המואץ וכן ממעבר של כוח עבודה מיומן בין מדינות. בנוסף, קיימת עליה ניכרת בפרויקטים ובמגה-פרויקטים, לאומיים כמו גם פרטיים. לעיתים אותם פרויקטים מבוצעים ע"י חברות זרות ומומחים זרים אשר מחזיקים בידע רלוונטי ייחודי לביצועו של אותו פרויקט.

ככלל ועיקר, מרבית המומחים הזרים אשר מנוידים לעבודה בישראל פועלים בתחומי התשתיות, התעשייה, האנרגיה, קידוחי הגז והנפט (בים וביבשה), האנרגיה החלופית הירוקה, ההיי-טק, הביו-טכנולוגיה, ההנדסה,  התעופה, הבנקאות, התקשורת וכיו"ב.

המומחים הזרים עושים שימוש בטכנולוגיה וידע אשר אינם קיימים בישראל, או שקיימים במידה מועטה. במקרים אלו העבודה מתבצעת הלכה למעשה ע"י המומחים הזרים, בעלי ידע ניסיון וכישורים נדירים שאינם בנמצא במחוזותינו.

לכל החברות, לרבות חברות ישראליות או חברות זרות, המקיימות שלוחה בישראל, קיימת הזכות להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה ואשרת עבודה למומחים זרים.

העסקת מומחים זרים בישראל באופן מעשי תתכן מחד ע"י חברה זרה או מאידך ע"י שלוחה של חברה זרה בארץ ולחלופין ע"י חברה ישראלית, כאשר מגיש הבקשה להעסקת המומחים הזרים חייב להיות המעסיק בפועל.

חוק הכניסה לישראל, תשי"ב1952 יחד עם חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 מהווים את הסמכות החוקית להעסקת מומחים זרים בארץ. העסקת מומחים זרים  מחייבת את המעסיק בהנפקת היתר עבודה מסוג ב/1 וכן אשרת עבודה תואמת. ההליך הינו הליך ביורוקרטי ארוך אשר מורכב ממספר שלבים. הוצאת היתר העבודה ואשרת עבודה תואמת אורכים כ-6 עד 8 שבועות כאשר הדבר תלוי בסוג ההיתר, בחברה המגישה ובעומס ביחידת ההיתרים אשר אמונה על הנפקת היתרי העבודה.

באופן כללי הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור מומחים זרים כוללת מספר שלבים, לרבות:

שלב ראשון: הגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.

שלב שני: הגשת בקשה להנפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי, ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל.

שלב שלישי: הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המומחה הזר (בדרך כלל מונפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים בלבד).

שלב רביעי הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

נדגיש בשלב זה, כי בשונה מנוהל מומחים אקדמאיים, הרי שבמקרה של הנפקת אשרה למומחים שאינם אקדמיים (לתקופה של מעל ל-3 חודשים), יחידת ההיתרים הוסיפה דרישות נוספות. ביניהן:

  • הפקדת ערבות בנקאית בסך 40,000 ₪ לכל עובד;
  • חתימה על חוזה העסקה בשפת האם של המומחה הזר – חוזה אשר עומד בדרישות דיני העבודה הישראלים;
  • חתימה על תצהירים נוספים בשפת האם של המומחה הזר;
  • פתיחת חשבון בנק בישראל עבור הפקדת משכורתו, הפרשות לביטוח לאומי, קרנות פנסיה וכיו"ב, והכל על פי הוראות הדין הישראלי.

לפיכך, אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד ולתכנן מוקדם ככל האפשר את הטיפול בנושא ההיתרים והאשרות.

הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות, עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כאשר בכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, לדיווחים ולמידע רלוונטי עבור הרשות. כמו כן, מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה על החוק  אשר בצידה עונשים חמורים, לרבות: קנסות כספיים גבוהים (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של המומחה הזר (בעקבות כך עשויה להיפגע יכולת העסקתו של המומחה הזר במדינות אחרות), ואף הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה מסחרית לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להנפיק אשרת עבודה באופן מהיר ומקצועי, וכן יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה.

מעוניין להעסיק מומחים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות

RECOMMENDATIONS

דילוג לתוכן