אשרת עבודה מומחים נוהל הייטק

הדרך המהירה והבטוחה לניוד מומחים זרים לישראל – יפתח חנן ושות' כי לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר. למשרדנו התמחות ייחודית בליווי וסיוע משפטי לתאגידים ולחברות  ישראליות וגלובליות בהליכי הנפקת היתרים ואשרות למומחים זרים (Foreign Experts) לצורך שילובם בעבודה בישראל.

בתחילת חודש פברואר 2018 הוציאה רשות האוכלוסין וההגירה יחד עם מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים והרשות לחדשנות "נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל".

הנוהל החדש (מס' 5.3.0043) מאפשר לחברות הייטק ישראליות עתירות טכנולוגיה להנפיק היתרים ואשרות עבודה למומחים זרים בתחום ההייטק.

הנוהל החדש בניגוד לקודמיו מאפשר הגשת בקשות להיתרי עבודה באופן מכוון ואישורם תוך 6 ימי עבודה בלבד, זאת לעומת כ 60 ימים בהתאם לנוהל הישן. חידוש נוסף הוא האפשרות להנפיק אשרת עבודה לבת זוגו של המומחה הזר.

הנוהל שבסיסו החלטת ממשלה מס' 2292 ,מיום 15בינואר 2017, מנסה לפתור את בעיית המחסור החמור הקיים בגיוס כוח אדם משכיל ומיומן בתחום ההייטק בישראל. ממשלת ישראל יחד עם רשות האוכלוסין וההגירה והרשות לחדשנות מקווים כי באמצעות ההקלות בנוהל החדש, ובעיקר באמצעות הקלה בבירוקרטיה, יותר חברות הייטק יגייסו כוח עבודה זר מקצועי ומיומן  אשר ייתן מענה למחסור הקיים.

יישום הנוהל החדש מתבצע בשני שלבים עיקריים:

שלב ראשון: בקשה להיתר עבודה

הגשת בקשה להיתר עבודה ליחידת ההיתרים במנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים. הבקשה תוגש באופן מכוון ותכלול בין היתר מידע אודות החברה המגישה, תחום עיסוקה, מקום מושבה, הסבר אודות הצורך במומחה הזר והפרויקט, מכתבי תמיכה תצהירים מאומתים וכו'

פרט לפרטי החברה תכלול הבקשה להיתר עבודה גם פרטים אודות המומחה הזר אותו מבקשת החברה להעסיק בישראל, השכלתו ומומחיותו.

לבקשה יצורף תצהיר "אישור שימוש בנתוני הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך בדיקת הכרה בתאגיד כחברה עתירת ידע טכנולוגי לצורך קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה". התצהיר יאפשר לרשות לחדשנות לבחון האם מדובר בחברה עתירת ידע טכנולוגי כמתחייב בנוהל החדש. על החברה המגישה לעמוד באחד מהקריטריונים להלן:

קבלת מענק מו"פ או אישור מס מרשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה (אישור "חברה מבצעת מו"פ עבור חברה בינלאומית", בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה). או;
שיוך החברה לאחד מענפי ההייטק במרשם העסקים של הלמ"ס. או;

הוצאות המו"פ של המבקש לפי כללי החשבונאות המקובלים עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שלפחות 15% מכלל העובדים המועסקים ע"י המבקש הינם עובדי מחקר ופיתוח.

כאשר החברה תוכר כחברה עתירת ידע טכנולוגי, אישור מתאים יועבר למנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ויונפק היתר עבודה לתקופה של שנה.

בשלב זה יש לשלם אגרה להגשת בקשה להיתר עבודה בסך 1,190 ₪.

שלב שני: בקשה לאשרת עבודה

מיד עם הנפקת היתר העבודה יכול המומחה הזר להיכנס לישראל, ובלבד שכניסתו תהיה דרך נמל התעופה בן גוריון. עם כניסתו תונפק בדרכונו של המומחה הזר אשרת תייר מסוג ב/2 אשר תוחלף לאשרת עבודה מסוג ב/1 ע"י הגשת בקשה מתאימה למחלקת אשרות במשרד הפנים הרלוונטי.

במעמד הגשת הבקשה למתן אשרת עבודה מסוג ב/1 במשרד הפנים הרלוונטי, תוגש בקשה נוספת להנפקת אשרת כניסות ויציאות מרובות מישראל המכונה גם אשרה "רב פעמית" ו/או Multiple Entre Visa שתאפשר למומחה לצאת ולהיכנס לישראל. יציאה מישראל ללא הנפקת אשרה רב פעמית תגרום לביטול אוטומטי של אשרת העבודה.

בכל מקרה בו חושבים להנפיק היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת מסוג ב/1 למומחה זר, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום ההגירה, אשר יאפשר לבצע את התהליך באופן הנכון, המהיר, המקצועי והזול ביותר שניתן.

אנו בחברת עוה"ד IFTACH HANAN & Co מאפשרים ניוד מומחים זרים לישראל באופן מקצועי, מהיר וברמת שירות ללא פשרות. הכנת הקרקע באופן יסודי, פניה לגורמים המתאימים וליווי שוטף בתהליך הוצאת היתרי העבודה יבדילו בין פרויקט מוצלח ובין סחבת בירוקראטית אין סופית.

עבודה בישראל ללא הנפקת היתר ואשרת עבודה מהווים עבירה מנהלית ופלילית. בין היתר העסקה שלא כדין דינה קנס מנהלי בסך 5,000 ש"ח ליום לכל עובד והעמדה לדין פלילי של מנהלי החברה.

מעוניין להעסיק מומחים זרים בישראל, פנה אלינו בהקדם ואנו נסייע בהוצאת האשרות המתאימות

RECOMMENDATIONS

דילוג לתוכן