אשרת מומחים טכנולוגיה ומיכון ייחודיים

הדרך המהירה והבטוחה לניוד מומחים זרים לישראל -יפתח חנן ושות' כי לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר. למשרדנו התמחות ייחודית בליווי וסיוע משפטי לתאגידים ולחברות  ישראליות וגלובליות בהליכי הנפקת היתרים ואשרות למומחים זרים (Foreign Experts) לצורך שילובם בעבודה בישראל.

נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים

בעקבות מספר הולך וגודל של פרוייקטים ומגה פרויקטים בישראל, בהם פרויקטים ממשלתיים ופרטיים כאחד, החליטה ממשלת ישראל לאפשר לחברות ישראליות וחברות זרות להעסיק בישראל עובדים זרים בביצוע עבודה בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל ואשר ניתן לבצעה אך ורק באמצעות שיתוף פעולה עם גורם זר.

הנוהל האמור מאפשר העסקה של מומחים זרים שלא כחלק מנוהל "מומחים זרים". הייתרון ביישום הנוהל שלא כחלק מנוהל מומחים זרים יאפשר לחברה המעסיקה להגיש בקשה אחת להעסקת עשרות ואף מאות מומחים זרים בפרויקט הספציפי ולשלם למומחים הזרים שכר בהתאם לשכר הממוצע בישראל באותה עבודה, זאת להבדיל מנוהל מומחים זרים אשר מחייב את המעסיק לשלם למומחה הזר שכר שלא יפחת מכפל השכר הממוצע במשק שעומד כיום על 20,278 ₪ ברוטו.

יחד עם זאת, "כרטיס הכניסה" למימוש הנוהל המיוחד כולל דרישות מחמירות שבוחנות את הפרויקט ואת הטכנולוגיה בקפידה. הנפקת היתרי עבודה בהתאם לנוהל טכנולוגיה ומיכון ייחודיים כוללים הליך בירוקראטי ארוך (כ 6 חודשים מיום הגשת הבקשה) ומורכב. מתן ההיתר יתאפשר רק לאחר אישור הוועדה המייעצת ברשות האוכלוסין וההגירה יחד עם המלצת שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים.

לאחר קבלת הסכמת השרים, תועבר לחברה הודעה עקרונית על אישור מתן היתר העסקה בהתאם לסעיף 1יג לחוק עובדים זרים, בה יפורטו תנאי ההיתר כפי שנקבעו על ידי הממונה, ובין היתר התנאים המקדמיים המצטברים לכניסת ההיתר לתוקפו, כמפורט להלן:

  • תשלום אגרת בקשה
  • הפקדת ערבות בנקאית
  • גיוס אישור אחראי לפיקוח (חובה אזרח ישראלי בעל רקע מתאים)

לאחר עמידה בתנאים, יונפק לחברה המבקשת היתר עבודה בו תפורט מכסת העובדים המרבית המותרת להעסקה בפרויקט, תוקף ההיתר ותנאיו.

את היתר העבודה ניתן יהיה לממש בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם למקום רישומה (עיר) של החברה המבקשת.

ראוי לציין כי נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים הוא נוהל מורכב שדורש התייחסות זהירה, וניסיון רב לצורך מימושו האופטימלי וקבלת היתרי עבודה בכלל ובכמות הנדרשת בפרט.

RECOMMENDATIONS


 
קידום אורגני | קידום אתרים

דילוג לתוכן