אשרת סטודנט

נתין זר המעוניין ללמוד במוסד אקדמי בישראל נדרש להנפיק אשרת סטודנט (אשרה מסוג א/2). אשרה זו תוענק לסטודנטים שנרשמו לתארים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או לתלמידים בבתי ספר מקצועיים, יסודיים, תיכוניים, ישיבות וכדומה. ככלל אשרת סטודנט לא תוענק למבקש המעוניין ללמוד באולפן או בתוכניות קדם תואר. במהלך תקופת הלימודים, חל איסור על הסטודנט לעבוד בישראל.

במידה והסטודנט מעוניין להאריך את אשרתו לשנה נוספת, משרד הפנים רשאי לדרוש הוכחות על סיום הלימודים בשנה שקדמה להגשת הבקשה (גיליון ציונים, אישור מהמוסד על סיום הלימודים וכו’).

את האשרה ניתן להנפיק בישראל ו/או בחו”ל.

RECOMMENDATIONS

דילוג לתוכן