מאמרים

מסלול ייחודי להעסקת מומחים זרים בתעשייה

משרד הכלכלה והרשות לחדשנות הציגו תכנית חדשה הכוללת סיוע לחברות ומפעלים בתעשייה במטרה לעודד מעבר לייצור מתקדם או במינוח הבינלאומי תעשיה 0.4( 0.4 Industry ). מטרת התוכנית לעודד חדשנות ומעבר לייצור בטכנולוגיה מתקדמת שתאפשר תחרות עם תעשיות מקבילות במדינות המערב.

קרא עוד »

שכר מומחים זרים

לאור תהליך הגלובליזציה העולמית המתרחש בעשורים האחרונים, חל גידול משמעותי במעבר של כוח עבודה מיומן בין מדינות

קרא עוד »

השפעתם של מומחים זרים על קידוחי הגז והנפט בישראל​

מציאתם של מאגרי הגז הטבעי בישראל מהווה אחת מתגליות הגז הגדולות ביותר בעולם בעשור האחרון. לקידוחי הגז השפעות נרחבות מהותיות על יכולות הכלכליות והפוליטיות של המדינה אך מציבות אותה גם בפני אתגר מהותי הנוגע לפיתוחו, הפקת הגז בפועל ושורה של היבטים דוגמת שמירה על איכות הסביבה, ניצול יעיל של המאגר לאורך שנים ועוד.

קרא עוד »

מה בין ביקור עסקי לעבודה בישראל

ישראל הפכה בשנים האחרונות ליעד מרכזי עבור שורה ארוכה של חברות, משקיעים וגורמים שונים המגיעים למשלחות, סיורים וביקורים באופן תכוף. לצדם, על רקע העלייה בשיתופי הפעולה בין חברות בינלאומיות לחברות מקומיות, ניכרת מגמה הולכת וגוברת של ניוד עובדים לישראל והעסקתם על ידי חברה זרה או מקומית.

קרא עוד »

מאמרים

מסלול ייחודי להעסקת מומחים זרים בתעשייה

משרד הכלכלה והרשות לחדשנות הציגו תכנית חדשה הכוללת סיוע לחברות ומפעלים בתעשייה במטרה לעודד מעבר לייצור מתקדם או במינוח הבינלאומי תעשיה 0.4( 0.4 Industry ). מטרת התוכנית לעודד חדשנות ומעבר לייצור בטכנולוגיה מתקדמת שתאפשר תחרות עם תעשיות מקבילות במדינות המערב.

קרא עוד »

שכר מומחים זרים

לאור תהליך הגלובליזציה העולמית המתרחש בעשורים האחרונים, חל גידול משמעותי במעבר של כוח עבודה מיומן בין מדינות

קרא עוד »

השפעתם של מומחים זרים על קידוחי הגז והנפט בישראל​

מציאתם של מאגרי הגז הטבעי בישראל מהווה אחת מתגליות הגז הגדולות ביותר בעולם בעשור האחרון. לקידוחי הגז השפעות נרחבות מהותיות על יכולות הכלכליות והפוליטיות של המדינה אך מציבות אותה גם בפני אתגר מהותי הנוגע לפיתוחו, הפקת הגז בפועל ושורה של היבטים דוגמת שמירה על איכות הסביבה, ניצול יעיל של המאגר לאורך שנים ועוד.

קרא עוד »

מה בין ביקור עסקי לעבודה בישראל

ישראל הפכה בשנים האחרונות ליעד מרכזי עבור שורה ארוכה של חברות, משקיעים וגורמים שונים המגיעים למשלחות, סיורים וביקורים באופן תכוף. לצדם, על רקע העלייה בשיתופי הפעולה בין חברות בינלאומיות לחברות מקומיות, ניכרת מגמה הולכת וגוברת של ניוד עובדים לישראל והעסקתם על ידי חברה זרה או מקומית.

קרא עוד »

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.