אשרת כניסה לישראל >
יחידים

חוק הכניסה לישראל תשי"ב – 1952, הינו מקור הסמכות הייחודי והיחידי ביחס לכניסתו של אדם לישראל. אזרח ישראלי רשאי להיכנס לישראל ללא אשרה. מי שאינו אזרח ישראלי, תהיה ישיבתו בישראל על פי רישיון ישיבה לפי חוק זה בלבד.

לשר הפנים ופקודיו, לרבות משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה וכו' סמכות נרחבת ביחס ליישום חוק הכניסה לישראל ונהליו.

בהתאם לחוק הכניסה לישראל, נתונה בידי ביקורת הגבולות, שר הפנים ופקודיו הזכות לסרב כניסה לישראל למי שאינו מחזיק באשרת כניסה לישראל ולמי שהוחלט כי אינו זכאי לאשרה במועד כניסתו לישראל.

אם נמצא מסיבה כל שהיא כי האדם אשר מבקש להיכנס לישראל אינו זכאי להיכנס, רשאי קצין ביקורת הגבולות לעכבו עד למועד גמר הבירור בעניינו או עד ליציאתו מישראל.

במידה והוחלט כי אדם אינו רשאי להיכנס לישראל, עומדות בידי קצין ביקורת הגבולות שתי אפשרויות, הראשונה, להחזיק את המסורב בהמתנה של מספר שעות בחדר מיוחד בחזקת ביקורת הגבולות בנתב"ג, והשנייה, להעבירו כמסורב כניסה למתקן כליאה "מתקן משמורת בנתב"ג אשר תכליתו להחזיק מסורבי כניסה ומורחקים עד להרחקתם מישראל.

טיפול בסירוב כניסה באופן מידי, יאפשר ניהול "מו"מ" עם ביקורת הגבולות ומשרד הפנים. במקרים מסוימים ניתן יהיה לבטל את חותמת הגירוש מישראל, ניתן יהיה למנוע את כליאת מסורב הכניסה, ואף לאשר את כניסתו לישראל, כמובן בכל מקרה לגופו.

במקרה של מעוכב ו/או מסורב כניסה לישראל, מומלץ להתייעץ באופן מידי עם עו"ד אשר מתמחה בדיני הגירה לישראל וזאת על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר שניתן.


הסדרת מעמד לבני זוג נשואים

משרד עורכי הדין יפתח חנן ושות' מתמחה בדיני הגירה, רילוקיישן וניוד מומחים זרים לישראל הסדרת מעמד לזרים שנשואים לישראלים אזרח ישראלי אשר נשוי לאזרחית זרה

קרא עוד »

אשרת סטודנט

נתין זר המעוניין ללמוד במוסד אקדמי בישראל נדרש להנפיק אשרת סטודנט (אשרה מסוג א/2). אשרה זו תוענק לסטודנטים שנרשמו לתארים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או לתלמידים בבתי

קרא עוד »

אשרת תייר

אשרת תייר או מבקר עסקי (2-B) מאפשרת לנתין זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד.

קרא עוד »

אשרת כניסה לישראל >
יחידים

הסדרת מעמד לבני זוג נשואים

משרד עורכי הדין יפתח חנן ושות' מתמחה בדיני הגירה, רילוקיישן וניוד מומחים זרים לישראל הסדרת מעמד לזרים שנשואים לישראלים אזרח ישראלי אשר נשוי לאזרחית זרה

קרא עוד »

אשרת סטודנט

נתין זר המעוניין ללמוד במוסד אקדמי בישראל נדרש להנפיק אשרת סטודנט (אשרה מסוג א/2). אשרה זו תוענק לסטודנטים שנרשמו לתארים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או לתלמידים בבתי

קרא עוד »

אשרת תייר

אשרת תייר או מבקר עסקי (2-B) מאפשרת לנתין זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד.

קרא עוד »

חוק הכניסה לישראל תשי"ב – 1952, הינו מקור הסמכות הייחודי והיחידי ביחס לכניסתו של אדם לישראל. אזרח ישראלי רשאי להיכנס לישראל ללא אשרה. מי שאינו אזרח ישראלי, תהיה ישיבתו בישראל על פי רישיון ישיבה לפי חוק זה בלבד.

לשר הפנים ופקודיו, לרבות משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה וכו' סמכות נרחבת ביחס ליישום חוק הכניסה לישראל ונהליו.

בהתאם לחוק הכניסה לישראל, נתונה בידי ביקורת הגבולות, שר הפנים ופקודיו הזכות לסרב כניסה לישראל למי שאינו מחזיק באשרת כניסה לישראל ולמי שהוחלט כי אינו זכאי לאשרה במועד כניסתו לישראל.

אם נמצא מסיבה כל שהיא כי האדם אשר מבקש להיכנס לישראל אינו זכאי להיכנס, רשאי קצין ביקורת הגבולות לעכבו עד למועד גמר הבירור בעניינו או עד ליציאתו מישראל.

במידה והוחלט כי אדם אינו רשאי להיכנס לישראל, עומדות בידי קצין ביקורת הגבולות שתי אפשרויות, הראשונה, להחזיק את המסורב בהמתנה של מספר שעות בחדר מיוחד בחזקת ביקורת הגבולות בנתב"ג, והשנייה, להעבירו כמסורב כניסה למתקן כליאה "מתקן משמורת בנתב"ג אשר תכליתו להחזיק מסורבי כניסה ומורחקים עד להרחקתם מישראל.

טיפול בסירוב כניסה באופן מידי, יאפשר ניהול "מו"מ" עם ביקורת הגבולות ומשרד הפנים. במקרים מסוימים ניתן יהיה לבטל את חותמת הגירוש מישראל, ניתן יהיה למנוע את כליאת מסורב הכניסה, ואף לאשר את כניסתו לישראל, כמובן בכל מקרה לגופו.

במקרה של מעוכב ו/או מסורב כניסה לישראל, מומלץ להתייעץ באופן מידי עם עו"ד אשר מתמחה בדיני הגירה לישראל וזאת על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר שניתן.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.