אשרת עבודה בישראל >
חברות ומגזר עסקי

חברות ישראליות וחברות זרות כאחד רשאיות להגיש בקשה להוצאת היתרים ואשרות עבודה מסוג ב/1 בישראל עבור מומחים זרים. על מגישת הבקשה להיות המעסיקה בפועל של המומחים הזרים המנויידים לישראל. הליך הנפקת היתרי עבודה ואשרות עבודה בישראל הוא הליך ביורוקרטי מורכב וארוך כאשר החברה מתחייבת לעמוד בתנאים שנקבעו ע"י רשות האוכלוסין וההגירה ויחידת ההיתרים. בין היתר על הבקשה להיות מפורטת  דיו בקשר לפרויקט, הצורך במומחה הזר, הסבר מדוע לא יועסקו עובדים ישראלים במקום וכו' בנוסף, יש לפרט ביחס למשרה אותה מיועד למלא המומחה הזר, השכלתו וניסיונו התעסוקתי הקודם. על החברה להתחייב כי המומחה הזר יעבוד אך ורק בשירותיה והיא אינה רשאית להעבירו לחברה אחרת. החברה מחויבת להראות איתנות כלכלית וכי באפשרותה לשלם למומחה זר לפחות כפל השכר הממוצע במשק כאשר מדובר בהיתר עבודה מעבר לתקופה של שלושה חודשים. כיום עומד הסכום על 20,278 ש"ח (במקרים של בקשה קצרת מועד תנאי זה אינו מתקיים). הנפקת היתר העבודה למומחה הזר לוקחת כ  6 – 8 שבועות.

אשרת עבודה בישראל

העסקת מומחה זר בישראל, מחייבת בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת. הליך זה נחשב להליך בירוקרטי ארוך יחסית שמורכב ממספר שלבים

קרא עוד »

אשרת עבודה קצרת מועד – עד 90 יום

משרד הפנים מאפשר לחברות להנפיק היתר עבודה ואשרת עבודה לתקופות קצרות של עד 90 יום (אשרה מסוג ב1 – קצרת מועד). הליך הוצאת האשרה זהה להליך של שנה ותקופת הוצאת האשרה כחודשיים שלושה.

קרא עוד »

אשרת מבקר עסקי

אשרת תייר או מבקר עסקי (2-B) מאפשרת לנתין זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד. אשרה זו איננה מתירה לנתין לעבוד בישראל, ולשון החוק קובעת מפורשות כי קורסים

קרא עוד »

אשרת עבודה בישראל > חברות ומגזר עסקי

אשרת עבודה בישראל

העסקת מומחה זר בישראל, מחייבת בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת. הליך זה נחשב להליך בירוקרטי ארוך יחסית שמורכב ממספר שלבים

קרא עוד »

אשרת עבודה קצרת מועד – עד 90 יום

משרד הפנים מאפשר לחברות להנפיק היתר עבודה ואשרת עבודה לתקופות קצרות של עד 90 יום (אשרה מסוג ב1 – קצרת מועד). הליך הוצאת האשרה זהה להליך של שנה ותקופת הוצאת האשרה כחודשיים שלושה.

קרא עוד »

אשרת מבקר עסקי

אשרת תייר או מבקר עסקי (2-B) מאפשרת לנתין זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד. אשרה זו איננה מתירה לנתין לעבוד בישראל, ולשון החוק קובעת מפורשות כי קורסים

קרא עוד »

חברות ישראליות וחברות זרות כאחד רשאיות להגיש בקשה להוצאת היתרים ואשרות עבודה מסוג ב/1 בישראל עבור מומחים זרים. על מגישת הבקשה להיות המעסיקה בפועל של המומחים הזרים המנויידים לישראל. הליך הנפקת היתרי עבודה ואשרות עבודה בישראל הוא הליך ביורוקרטי מורכב וארוך כאשר החברה מתחייבת לעמוד בתנאים שנקבעו ע"י רשות האוכלוסין וההגירה ויחידת ההיתרים.

בין היתר על הבקשה להיות מפורטת  דיו בקשר לפרויקט, הצורך במומחה הזר, הסבר מדוע לא יועסקו עובדים ישראלים במקום וכו' בנוסף, יש לפרט ביחס למשרה אותה מיועד למלא המומחה הזר, השכלתו וניסיונו התעסוקתי הקודם. על החברה להתחייב כי המומחה הזר יעבוד אך ורק בשירותיה והיא אינה רשאית להעבירו לחברה אחרת. החברה מחויבת להראות איתנות כלכלית וכי באפשרותה לשלם למומחה זר לפחות כפל השכר הממוצע במשק כאשר מדובר בהיתר עבודה מעבר לתקופה של שלושה חודשים. כיום עומד הסכום על 20,278 ש"ח (במקרים של בקשה קצרת מועד תנאי זה אינו מתקיים). הנפקת היתר העבודה למומחה הזר לוקחת כ  6 – 8 שבועות.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.