הסדרת מעמד לזרים שנשואים לישראלים

אזרח ישראלי אשר נשוי לאזרחית זרה זכאי להסדיר את מעמדה של הזרה בישראל, זאת בהתאם לחוק הכניסה לישראל, חוק האזרחות ונהלי רשות האוכלוסין וההגירה. הסדרת המעמד כוללת הנפקת אשרת עבודה מסוג ב1 לבת הזוג הזרה, הנפקת אשרות כניסות ויציאות מישראל, הנפקת תעודת זהות ארעית (זמנית) ואשרה מסוג א5 בדרכונה של הזרה.

ההליך מכונה הליך מדורג ו/או הליך חיים משותפים. בבסיס ההליך בוחן משרד הפנים את כנות הקשר הזוגי בין בני הזוג וכן את מרכז חייהם אשר נדרש להיות בישראל.

הסדרת המעמד של בן הזוג הזר כולל מס' שלבים עיקריים לרבות:

שלב ראשון – איסוף מסמכים מבני הזוג וקביעת תור במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם לעיר מגוריו של האזרח הישראלי. על חלק מן המסמכים של האזרח הזר להיות מאומתים ע"י אפוסטיל או ע"י הקונסוליה הישראלית בחו"ל ומתורגמים לעברית או לאנגלית.

פגישה במשרד הפנים הרלוונטי הצגת המסמכים ופתיחת תיק חיים משותפים הלכה למעשה. בסיום פגישה זו ולאחר שכל המסמכים אושרו זכאי בן הזוג הזר לאשרת עבודה מסוג ב1 אשר תהיה תקפה לשישה חודשים. במועד זה יקבע לבני הזוג תור לפגישת שימוע.

שלב שני – פגישת שימוע בפגישת השימוע יבצעו פקידי משרד הפנים חקירה לכל אחד מבני הזוג בנפרד ובסיומה יצליבו את המידע שהתקבל. היה והמידע תואם, יהיה זכאי בן הזוג הזר לאשרת שהיה זמנית מסוג א5 וכן תעודת זהות ישראלית ארעית (זמנית). עם קבלת תעודת הזהות יהיה זכאי בן הזוג הזר לביטוח רפואי בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לתנאים סוציאליים וכו'

שלב שלישי – הגשת בקשה לאזרחות ישראלית בן הזוג הזר צפוי לשהות עם אשרת שהיה ארעית מסוג א5 במשך ארבע שנים אשר עם סיומם יהיה זכאי להגיש בקשת התאזרחות בישראל.

הסדרת מעמד של בן בת זוג זרה בישראל נחשב להליך ממושך ומורכב,  לכן, בטרם פתיחת ההליך ולשם ניהול מיטבי , מומלץ להיוועץ עם עורך דין מקצועי ובעל ניסיון שילווה את התהליך באופן המקצועי, המהיר והנוח ביותר.

הגשת בקשה מנומקת ומפורטת, הכנת מסמכים כנדרש, ניסיון והיכרות מעמיקה עם נהלי משרד הפנים יבדילו בין הליך מוצלח וקצר להליך ארוך ומיגע. ונוכחות אישית של עוה"ד בפגישות במשרד הפנים יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי להסדרת וקבלת המעמד המבוקש.

למשרדנו ניסיון עשיר והצלחות רבות בתחום זה.

לייעוץ וסיוע משפטי בנושא מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון: 073-760-0719 
או בלחיצה על כפתור יצירת הקשר. 

הסדרת מעמד לבני זוג נשואים ו/או ידועים בציבור

אזרחים ישראליים רבים לא מודעים לזכותם להסדיר את מעמדם של בני זוגם הזרים – בין אם נשואים ובין אם לא. במסגרת זו, בין הזוג הזר עשוי לקבל בין היתר אשרת עבודה, מתן תעודת זהות ישראלית זמנית ועוד במטרה שיוכלו לחיות יחדיו בישראל.

נהלי משרד הפנים בהקשר זה קובעים כי בני הזוג נדרשים להוכיח את כנות הקשר הזוגי בין בני הזוג והמשך קיומו, וכן לעמוד בבדיקת מרכז חיים משותף בתחומה של המדינה.

הליך הסדרת מעמדם של בני/בנות זוג זרים בישראל המקיימים חיים משותפים ללא נישואין (ולכן תקף גם במקרים של נישואים חד מיניים) כרוך במספר שלבים ועשוי להימשך מספר חודשים ממועד הגשת הבקשה הראשונית עד קבלת אשרת עבודה.

שלב 1 – אשרת עבודה לשנה

בתמצית, נוהל הסדרת מעמד לבני זוג (לא נשואים) דורש בתחילה להגיש שורת מסמכים, חלקם נדרשים להיות מאומתים על ידי חותמת אפוסטיל (חותמת המעידה כי המסמכים ניתנו מטעם רשות או גורם מוסמך במדינת המוצא)או על ידי הקונסוליה הישראלית באותה מדינה. המעידים על מרכז חיים משותף וכנות הקשר. בדיקה זו תערך מדי שנה גם לאורכם של השלבים הבאים בתהליך (אלא אם צוין אחרת).
כמו כן בן הזוג הזר יידרש להחזיק בדרכון זר, התקף לשנתיים לכל הפחות. לאחר הוכחות אלה, בן הזוג הזר זכאי לקבלת אשרת עבודה מסוג ב1 התקפה לשנה.

שלב 2 – הארכת תוקפה של אשרת העבודה

תוקפה של אשרת העבודה מוארך בסיום השנה הראשונה לשנה נוספת, ובסך הכל לשלוש שנים נוספות.. בתקופה זו, רשאי בן הזוג לצאת מגבולות המדינה ולשוב אליה באמצעות אשרת כניסה רב פעמיות (מדי שנה, במעמד הנפקת אשרת העובדה, מונפקות לבן הזוג גם אשרות כניסה ויציאה רב פעמיות).
שלב 3 – תושב ארעי

בסיום תקופה זו, מעמדו של בן הזוג הופך לתושב ארעי למשך ארבע שנים נוספות

שלב 4 – תושב קבע
עם סיומה של תקופת התושבת הארעי, זכאי בן הזוג הזר להגיש בקשה לקבלת מעמד של תושב קבע. מעמד זה מזכה את בן הזוג הזר לתעודת זהות קבועה אולם אינו מאפשר לו להצביע בבחירות לכנסת ולקבל דרכון ישראלי. גם בשלב זה נדרשים בני הזוג להוכיח את מרכז החיים המשותף וכנות הקשר.

במידה ובני הזוג לא יעמדו בבדיקה, משרד הפנים עשוי לסרב לבקשתם. במצב שכזה, בן הזוג הזר נדרש לעזוב את ישראל תוך 14-30 יום.

הסדרת מעמד של בן זוג זר נחשב לממושך ומורכב, וכן נהלים שונים במקרים של סירוב לבקשות מסיבות שונות (העדר מסמכים, שינוי נסיבות מובהק של בני הזוג ועוד). כמו כן הרשויות השונות עשויות לדרוש פעולות, מסמכים וחומרים בהתאם למקרים פרטניים. לכן, בטרם פתיחת ההליך ולשם ניהול מיטבי שלו, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מקצועי ובעל ניסיון שיוכל ללוות את התהליך באופן המקצועי, המהיר והנוח ביותר.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.