אשרת תייר

אשרת תייר או מבקר עסקי (2-B) מאפשרת לנתין זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד. אשרה זו איננה מתירה לנתין לעבוד בישראל, ולשון החוק קובעת מפורשות כי קורסים או השתלמויות שונות – ללא קשר לאורכן – מחייבות הנפקת אשרת עבודה בישראל בטרם הביקור.

בהקשר זה יובהר כי ביקור עסקי מוגדר כביקור קצר של שבוע-שבועיים ובמהלכו הנתין הזר נפגש עם לקוחות, מנהל פגישות עסקיות, מגיש הצעות למכרזים וכדומה. שהייה ממושכת יותר, כמו גם ביצוע פעולות אחרות, עשויות להיחשב כעבודה על פי דרישות החוק ולחשוף את הנתין לסנקציות פליליות וענישה. לאור זאת, בטרם הביקור מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ולוודא מהי מטרת הביקור ואילו פעולות יבוצעו במהלכו – ובהתאם לפעול להנפקת האשרה הרלוונטית. 

מבקרים ממדינות שלהם יש הסכמי כניסה עם ישראל, דוגמת ארה"ב ומדינות מערב אירופה מקבלים את אשרת התייר/ מבקר עסקי עם הגעתם לנתב"ג (רשימה מלאה ניתן למצוא כאן –

טבלת אשרות ביקור

לעומתם, מבקרים ממדינות ללא הסכם כניסה (מדינות מסוימות במזרח אירופה, דרום אמריקה, המזרח הרחוק ואחרות) נדרשת להגיש בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא בטרם כניסתם.

תוקפה של אשרה זו נקבעת על ידי נציג ביקורת הגבולות. כאשר המבקר אינו מעלה חשד לעבודה ו/או השתקעות מונפקת האשרה לתקופה של שלושה חודשים, וניתן להאריכה בעד שלושה חודשים נוספים – כלומר כ-6 חודשים בשנה קלנדרית. ארכה מעבר לתקופה זו ניתנת במקרים חריגים בלבד.

אשרת תייר

אשרת תייר או מבקר עסקי (2-B) מאפשרת לנתין זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד. אשרה זו איננה מתירה לנתין לעבוד בישראל, ולשון החוק קובעת מפורשות כי קורסים או השתלמויות שונות – ללא קשר לאורכן – מחייבות הנפקת אשרת עבודה בטרם הביקור.

בהקשר זה יובהר כי ביקור עסקי מוגדר כביקור קצר של שבוע-שבועיים ובמהלכו הנתין הזר נפגש עם לקוחות, מנהל פגישות עסקיות, מגיש הצעות למכרזים וכדומה. שהייה ממושכת יותר, כמו גם ביצוע פעולות אחרות, עשויות להיחשב כעבודה על פי דרישות החוק ולחשוף את הנתין לסנקציות פליליות וענישה. לאור זאת, בטרם הביקור מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ולוודא מהי מטרת הביקור ואילו פעולות יבוצעו במהלכו – ובהתאם לפעול להנפקת האשרה הרלוונטית. 

מבקרים ממדינות שלהם יש הסכמי כניסה עם ישראל, דוגמת ארה"ב ומדינות מערב אירופה מקבלים את אשרת התייר/ מבקר עסקי עם הגעתם לנתב"ג (רשימה מלאה ניתן למצוא כאן –

טבלת אשרות ביקור

לעומתם, מבקרים ממדינות ללא הסכם כניסה (מדינות מסוימות במזרח אירופה, דרום אמריקה, המזרח הרחוק ואחרות) נדרשת להגיש בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא בטרם כניסתם.

תוקפה של אשרה זו נקבעת על ידי נציג ביקורת הגבולות. כאשר המבקר אינו מעלה חשד לעבודה ו/או השתקעות מונפקת האשרה לתקופה של שלושה חודשים, וניתן להאריכה בעד שלושה חודשים נוספים – כלומר כ-6 חודשים בשנה קלנדרית. ארכה מעבר לתקופה זו ניתנת במקרים חריגים בלבד.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.