אשרת עבודה ב 1 : קצרת מועד עד 90 יום

משרד הפנים מאפשר לחברות להנפיק היתר עבודה ואשרת עבודה לתקופות קצרות של עד 90 יום (אשרת עבודה ב 1  – קצרת מועד). הליך הוצאת האשרה זהה להליך של שנה ותקופת הוצאת האשרה כחודשיים שלושה.

אשרה זו מיועדת לחברות שזקוקות למומחים זרים לפרקי זמן קצרים יחסית. עם זאת, מאחר והארכת האשרה אפשרית רק במקרים חריגים, במידה ותקופת העסקתו של המומחה הזר צפויה לעלות על 90 יום, הרי שהמלצתנו היא להנפיק אשרת עבודה ארוכה יותר מבעוד מועד.

הבדל מהותי בין האשרות אותו חשוב לציין הוא גובה התשלום אותו יש לשלם למומחה זר במהלך העסקתו בישראל. בעוד למומחה זר המועסק בישראל מעבר לשלושה חודשים חובה לשלם משכורת זהה לכפל השכר הממוצע במשק קרי 20,278 ₪ בחודש, למומחה זר המועסק בישראל לתקופה של עד שלושה חודשים חובה לשלם שכר מינימום בלבד.

הנפקת היתר עבודה למומחים זרים כוללת מספר שלבים לרבות:

הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים בירושלים.

לאחר קבלת היתר העסקה מיחידת ההיתרים בעבור מומחה זר, יש צורך בהגשת בקשה למתן אשרת עבודה מסוג  ב/1 במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם לישוב בו רשומה החברה החברה נותנת החסות.

עם אישור הבקשה לאשרת עבודה ולאחר תשלום האגרות הרלוונטיות, ישלח נציג משרד הפנים הברקה ממוחשבת לקונסוליה הישראלית במדינה הרלוונטית בה שוהה המומחה הזר שמורה לקונסוליה להנפיק את האשרה מסוג ב/1 בדרכונו של המומחה הזר.

לעתים נדרשים המומחים הזרים לספק לנציגי הקונסוליה תעודת לידה מאומתת, תעודת יושר מאומתת ואישור כי אינם חולים במחלה שמסכנת את בטחון הציבור. בד"כ מדובר במדינות מזרח אסיה, דרום אמריקה וברית המועצות לשעבר.

את אשרת העבודה שהונפקה רשאי המומחה הזר לאסוף במשך שלושה חודשים מיום ההברקה (אישור ע"י משרד הפנים). אי עמידה בתנאי זה  מבטלת באופן אוטומטי את אשרת העבודה ויש צורך להגיש בקשת אשרה חדשה למשרד הפנים בישראל.

אשרה שהונפקה בדרכונו של המומחה הזר בדרך כלל תקפה למשך 30 ימים בהם חייב המומחה הזר להיכנס לישראל. אי עמידה בתנאי זה (לא נכנס לישראל בזמן) מבטלת אוטומטית את אשרת העבודה ויש צורך להגיש בקשת אשרה חדשה/נוספת. 

המלצתנו היא כי הנפקת היתר עבודה למומחה זר וכן אשרת עבודה תואמת מסוג ב/1  דורשת פתרון ספציפי לכל למקרה ספציפי, לכן, אנו ממליצים לפנות לייעוץ פרטני בנושא זה

אשרת עבודה קצרת מועד (עד 90 יום)

משרד הפנים מאפשר לחברות להנפיק אשרת עבודה והיתר עבודה לתקופת קצרות של עד 90 יום (אשרה מסוג ב1 – קצרת מועד). הליך הוצאתה של אשרה זו דומה להליכי אשרות עבודה אחרות, אולם תקופת ההמתנה עד קבלתה קצרה בכ-30 יום.

אשרה זו מיועדת לחברות שזקוקות למומחים זרים לפרקי זמן קצרים יחסית. עם זאת, מאחר שאשרה זו איננה ניתנת להארכה באותו שנה קלנדרית, במידה ותקופת העסקתו של העובד צפויה לעלות על 90 יום, הרי שהמלצתנו היא להנפיק אשרת עבודה רגילה (אשרה ב1- שנתית).

הבדל מהותי נוסף בין שני סוגי האשרות הוא כי במסגרת אשרת עבודה רגילה, חייב המעסיק לשלם למומחה הזר שכר הכפול מהשכר הממוצע במשק לכל הפחות – בעוד שבמסגרת העסקה תחת אשרה קצרת מועד, אין צורך בכך.

יחד עם זאת, ולשם התאמת פתרון רלוונטי למקרה ספציפי, מומלץ לפנות לייעוץ פרטני.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.