אשרת עבודה ב 1 : קצרת מועד עד 90 יום

משרד הפנים מאפשר לחברות להנפיק היתר עבודה ואשרת עבודה לתקופות קצרות של עד 90 יום (אשרת עבודה ב 1  – קצרת מועד). הליך הוצאת האשרה זהה להליך של שנה ותקופת הוצאת האשרה כחודשיים שלושה.

אשרה זו מיועדת לחברות שזקוקות למומחים זרים לפרקי זמן קצרים יחסית. עם זאת, מאחר והארכת האשרה אפשרית רק במקרים חריגים, במידה ותקופת העסקתו של המומחה הזר צפויה לעלות על 90 יום, הרי שהמלצתנו היא להנפיק אשרת עבודה ארוכה יותר מבעוד מועד.

הבדל מהותי בין האשרות אותו חשוב לציין הוא גובה התשלום אותו יש לשלם למומחה הזר במהלך העסקתו בישראל. בעוד למומחה זר המועסק בישראל מעבר לשלושה חודשים חובה לשלם משכורת כפל השכר הממוצע במשק בסך 19,604 ₪ בחודש, למומחה זר המועסק בישראל עד שלושה חודשים חובה לשלם שכר מינימום בלבד.

השלב הראשון בקבלת אשרת עבודה בישראל הוא הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים במשרד הפנים.

לאחר קבלת היתר העסקה מיחידת ההיתרים בעבור מומחה זר, יש צורך בהגשת בקשה למתן אשרת עבודה  ב 1 במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם למקום מושבה של החברה נותנת החסות.

עם אישור הבקשה, שולח משרד הפנים (הברקה ממוחשבת) לקונסוליה הישראלית במדינה הרלוונטית ובה הוא מבקש מהקונסוליה להנפיק אשרה בדרכונו של המומחה הזר.

מומחים זרים ממדינות מסויימות נדרשים לבצע בדיקות רפואיות ולהגיש אישורי משטרה ביחס לעברם. בד"כ מדובר במדינות מזרח אסיה, דרום אמריקה וברית המועצות לשעבר.

המומחה הזר אשר נדרש לעבוד בישראל יכול לאסוף את האשרה מהקונסוליה במהלך שלושה חודשים, מיום אישור הבקשה ע"י משרד הפנים. אי עמידה בתנאי זה (לא אסף את הויזה) מבטלת אוטומטית את אשרת העבודה ויש צורך להגיש בקשה חדשה למשרד הפנים בישראל.

אשרה אשר מונפקת בדרכונו של העובד הזר/ מומחה זר תקפה בדרך כלל למשך 30 יום, בהם חייב המומחה הזר להיכנס לישראל. אי עמידה בתנאי זה (לא נכנס לישראל בזמן) מבטלת אוטומטית את אשרת העבודה וישנו צורך להגיש בקשה חדשה למשרד הפנים בישראל.

יחד עם זאת, ולשם התאמת פתרון רלוונטי למקרה ספציפי, מומלץ לפנות לייעוץ פרטני.

אשרת עבודה קצרת מועד (עד 90 יום)

משרד הפנים מאפשר לחברות להנפיק אשרת עבודה והיתר עבודה לתקופת קצרות של עד 90 יום (אשרה מסוג ב1 – קצרת מועד). הליך הוצאתה של אשרה זו דומה להליכי אשרות עבודה אחרות, אולם תקופת ההמתנה עד קבלתה קצרה בכ-30 יום.

אשרה זו מיועדת לחברות שזקוקות למומחים זרים לפרקי זמן קצרים יחסית. עם זאת, מאחר שאשרה זו איננה ניתנת להארכה באותו שנה קלנדרית, במידה ותקופת העסקתו של העובד צפויה לעלות על 90 יום, הרי שהמלצתנו היא להנפיק אשרת עבודה רגילה (אשרה ב1- שנתית).

הבדל מהותי נוסף בין שני סוגי האשרות הוא כי במסגרת אשרת עבודה רגילה, חייב המעסיק לשלם למומחה הזר שכר הכפול מהשכר הממוצע במשק לכל הפחות – בעוד שבמסגרת העסקה תחת אשרה קצרת מועד, אין צורך בכך.

יחד עם זאת, ולשם התאמת פתרון רלוונטי למקרה ספציפי, מומלץ לפנות לייעוץ פרטני.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.