אשרת עבודה דחופה

היתר ואשרת עבודה דחופה נועדה למקרים שבהם עולה צורך בהגעתו של מומחה זר לישראל ללא שיהוי. בין היתר ניתן להוציא את ההיתר והאשרה לצורך תיקון תקלה דחופה, ביצוע התקנות, מתן ייעוץ וכדומה.

ההליך להנפקת היתר ואשרת עבודה דחופה במסלול המהיר חל רק כלפי מומחים זרים המגיעים ממדינות, שעמן חתמה ישראל על הסכמי כניסה ללא צורך בהנפקת אשרה מוקדמת. (בעיקר מדינות מערביות לרבות, מדינות אירופה, קנדה, ארה”ב).

אשרת העבודה הדחופה מונפקת למומחה הזר ל-45 ימים בלבד, ואיננה ניתנת לחידוש. חשוב לדעת כי הנפקתה מקוזזת מהיקף העבודה הכולל שבו רשאי מומחה זר לעבוד בישראל (63 חודשים). לאור זאת, להנפקתה עשויות להיות השלכות להמשך העסקת העובד לצרכים ומטרות אחרות.

משך הזמן להנפקת היתר ואשרת עבודה דחופה נע בין 5-7 ימי עסקים בממוצע. הליך ההנפקה כרוך בתשלום אגרה ליחידת ההיתרים 1ת190 ₪ ומשרד הפנים כ 4,700 ש”ח.

משרד עורכי הדין יפתח חנן ושות' מתמחה בדיני הגירה, רילוקיישן וניוד מומחים זרים לישראל

Corporate Immigration Law

You have reached your destination

אשרת עבודה דחופה

היתר ואשרת עבודה דחופה נועדה למקרים שבהם עולה צורך בהגעתו של מומחה זר לישראל ללא שיהוי. בין היתר ניתן להוציא את ההיתר והאשרה לצורך תיקון תקלה דחופה, ביצוע התקנות, מתן ייעוץ וכדומה.

ההליך להנפקת היתר ואשרת עבודה דחופה במסלול המהיר חל רק כלפי מומחים זרים המגיעים ממדינות, שעמן חתמה ישראל על הסכמי כניסה ללא צורך בהנפקת אשרה מוקדמת. (בעיקר מדינות מערביות לרבות, מדינות אירופה, קנדה, ארה”ב).

אשרת העבודה הדחופה מונפקת למומחה הזר ל-45 ימים בלבד, ואיננה ניתנת לחידוש. חשוב לדעת כי הנפקתה מקוזזת מהיקף העבודה הכולל שבו רשאי מומחה זר לעבוד בישראל (63 חודשים). לאור זאת, להנפקתה עשויות להיות השלכות להמשך העסקת העובד לצרכים ומטרות אחרות.

משך הזמן להנפקת היתר ואשרת עבודה דחופה נע בין 5-7 ימי עסקים בממוצע. הליך ההנפקה כרוך בתשלום אגרה ליחידת ההיתרים 1ת190 ₪ ומשרד הפנים כ 4,700 ש”ח.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.