מומחים זרים לתקופה של עד 45 ימים - אשרת עבודה דחופה

היתר העסקה לתקופה של 45 ימים מאפשר הנפקת אשרת עבודה למומחה זר לתקופה של עד 45 ימים בשנה קלנדרית. היתר זה רלוונטי לכל מגזרי הפעילות במשק אולם לרוב הוא ניתן לעוסקים בשירותים הטכניים דוגמת התקנת מכונות, פיקוח, ייעוץ וכו'

אשרת העבודה מסוג זה ניתנת להנפקה תוך ימים בודדים, ומאפשרת למומחה הזר להיכנס לישראל עם היתר עבודה בלבד שהונפק מבעוד מועד במהלך שהותו של המומחה בחו"ל. במצב שכזה, אשרת עבודה תואמת מונפקת במשרד הפנים הרלוונטי תוך 48 שעות מהגעת המומחה. כמו כן, בטרם הגשת הבקשה, חשוב לוודא כי דרכונו של המומחה הזר תקף לשישה חודשים לכל הפחות.

עוד קובע הנוהל כי המומחה הזר אינו רשאי לבצע עבודה אחרת מלבד זו שהוגדרה באשרה וכן אין באפשרותו לעבור עבור אדם או גורם אחר למעט החברה שניידה אותו לישראל. כמו כן לא ניתן להאריך את האשרה לתקופה של מעבר ל-45 ימים בשנה קלנדרית ולכן במקרים שעשויה להיות חריגה, מומלץ לפנות מראש לקבלת ייעוץ מתאים ולהנפיק אשרות לתקופות ממושכות יותר.

הנוהל מתיר פיצול של 45 הימים המוגדרים במסגרת האשרה למספר תקופות ההעסקה לאורך השנה, אולם מחייב הגשת בקשה נפרדת לכל תקופה. כך או אחרת, אם המומחה מעוניין להחליף מעסיק או ענף עליו לצאת מישראל ולהגיש בקשה חדשה.

כמו כן הנוהל רלוונטי אך ורק למדינות הפטורות מהנפקת אשרת כניסה לתיירים. מדינות אלו כוללות את מדינות מערב אירופה, ארצות הברית, יפן דרום קוריאה ואחרות. עובדים ממדינות שלא נכללות בקטגוריה זו, לא יוכלו לקבל את האשרה וידרשו להסדיר את העסקתם בישראל באמצעות היתרים.

אשרת מומחי הייטק (על פי הנוהל החדש)

היתר העסקה לתקופה של 45 ימים מאפשר הנפקת אשרת עבודה למומחה זר לתקופה של עד 45 ימים בשנה קלנדרית. היתר זה רלוונטי לכל מגזרי הפעילות במשק אולם לרוב הוא ניתן לעוסקים בשירותים הטכניים דוגמת התקנת מכונות, פיקוח, ייעוץ וכו'

אשרת העבודה מסוג זה ניתנת להנפקה תוך ימים בודדים, ומאפשרת למומחה הזר להיכנס לישראל עם היתר עבודה בלבד שהונפק מבעוד מועד במהלך שהותו של המומחה בחו"ל. במצב שכזה, אשרת עבודה תואמת מונפקת במשרד הפנים הרלוונטי תוך 48 שעות מהגעת המומחה. כמו כן, בטרם הגשת הבקשה, חשוב לוודא כי דרכונו של המומחה הזר תקף לשישה חודשים לכל הפחות.

עוד קובע הנוהל כי המומחה הזר אינו רשאי לבצע עבודה אחרת מלבד זו שהוגדרה באשרה וכן אין באפשרותו לעבור עבור אדם או גורם אחר למעט החברה שניידה אותו לישראל. כמו כן לא ניתן להאריך את האשרה לתקופה של מעבר ל-45 ימים בשנה קלנדרית ולכן במקרים שעשויה להיות חריגה, מומלץ לפנות מראש לקבלת ייעוץ מתאים ולהנפיק אשרות לתקופות ממושכות יותר.

הנוהל מתיר פיצול של 45 הימים המוגדרים במסגרת האשרה למספר תקופות ההעסקה לאורך השנה, אולם מחייב הגשת בקשה נפרדת לכל תקופה. כך או אחרת, אם המומחה מעוניין להחליף מעסיק או ענף עליו לצאת מישראל ולהגיש בקשה חדשה.

כמו כן הנוהל רלוונטי אך ורק למדינות הפטורות מהנפקת אשרת כניסה לתיירים. מדינות אלו כוללות את מדינות מערב אירופה, ארצות הברית, יפן דרום קוריאה ואחרות. עובדים ממדינות שלא נכללות בקטגוריה זו, לא יוכלו לקבל את האשרה וידרשו להסדיר את העסקתם בישראל באמצעות היתרים.

 

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.