ויזת עבודה בישראל

בשנים האחרונות אנו חווים  גידול משמעותי בהעסקת מומחים זרים בישראל. בין היתר נובע הגידול מגלובליזציה ומעבר של כוח עבודה מיומן בין מדינות. בנוסף, קיימת עליה ניכרת בפרויקטים ומגה פרויקטים ,לאומיים ופרטיים. לעתים אותם פרוייקטים מבוצעים ע"י חברות זרות ומומחים זרים אשר מחזיקים בידע רלוונטי ייחודי לביצועו של אותו פרוייקט.

כלל ועיקר מרבית המומחים הזרים אשר מנוידים לעבודה בישראל פועלים בתחומי התשתיות, האנרגיה, קידוחי הגז והנפט בים וביבשה,  אנרגיה חלופית ירוקה, היי טק, ביו טכנולוגיה, הנדסה,  תעופה, בנקאות, תקשורת וכו'

בין היתר המומחים הזרים עושים שימוש בטכנולוגיה וידע שאינם קיימים בישראל, או קיימים בישראל במידה מועטה. במקרים אלו העבודה מתבצעת הלכה למעשה ע"י המומחים הזרים, בעלי ידע ניסיון וכישורים נדירים שאינם בנמצא במחוזותינו.

לכל החברות לרבות חברות ישראליות חברות זרות או חברות זרות המקיימות שלוחה בישראל הזכות להגיש בקשה להיתר עבודה ואשרת עבודה למומחים זרים.

העסקת מומחים זרים בישראל באופן מעשי תתכן או ע"י חברה זרה או ע"י שלוחה של חברה זרה בארץ או ע"י חברה ישראלית, כאשר מגיש הבקשה להעסקת המומחים הזרים חייב להיות המעסיק בפועל. 

חוק הכניסה לישראל יחד עם חוק עובדים זרים מהווים את הסמכות החוקית להעסקת מומחים זרים בארץ. העסקת מומחים זרים  מחייבת את המעסיק בהנפקת היתר עבודה מסוג ב/1 וכן אשרת עבודה תואמת. ההליך הינו הליך בירוקרטי ארוך אשר מורכב ממספר שלבים. הוצאת היתר העבודה ואשרת עבודה תואמת לוקחים בין 6-8 שבועות כאשר הדבר תלוי בסוג ההיתר, החברה המגישה והעומס ביחידת ההיתרים אשר אמונה על הנפקת היתרי העבודה. 

לאור האמור אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד ולתכנן מוקדם ככל האפשר את הטיפול בנושא ההיתרים והאשרות.

הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור מומחים זרים כוללת מספר שלבים לרבות:

  1. שלב ראשון הגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.
  2. שלב שני הגשת בקשה להנפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל. 
  3. שלב שלישי הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של מומחה זר (בדרך כלל מונפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים בלבד).
  4. שלב רביעי הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כשבכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, דיווחים ומידע רלוונטי לרשות. כמו כן מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה על החוק  בגינה עונשים חמורים לרבות, כנסות כספיים גבוהים (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של המומחה הזר (ייפגע ביכולת העסקתו במדינות אחרות) ואף, הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה מסחרית לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להוציא אשרת עבודה באופן מהיר ומקצועי, וכן, יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הרצויה.

הנפקת אשרות והיתרי עבודה

העסקת מומחה זר בישראל, מחייבת בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת. הליך זה נחשב להליך בירוקרטי ארוך יחסית שמורכב ממספר שלבים, והוא יכול להימשך למעלה משלושה חודשים. לאור זאת, מומלץ להיערך ולתכנן מוקדם ככל האפשר מהלכים שכאלו. השלבים הם:

1.הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

2.הגשת בקשה לקבלת אשרת עבודה ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל. לאחר מכן, להגיש בקשה למתן אשרת עבודה מסוג ב/1 (אשרה המאפשרת שהייה בישראל לתקופה קצובה ולצרכי עבודה) במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם למקום מושבה של החברה נותנת החסות.

3.הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של מומחה זר.

4.הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות עשויים השלבים בתהליך להתקצר או התארך, כשבכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, דיווחים ומידע מסוים הרלוונטי לשם קבלת האשרה וההיתר. כמו כן מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.