ויזת עבודה בישראל

בשנים האחרונות חווה מדינת ישראל גידול משמעותי בפרויקטים ומגה פרויקטים ,לאומיים ופרטיים כאחד. כתוצאה מכך, החלו לפעול בישראל חברות בינלאומיות זרות אשר מספקות את הידע, הטכנולוגיה וכוח העבודה המיומן לביצוע הפרויקט.

בין היתר עיקר הפרויקטים מתרכזים בתחומי  התשתיות, האנרגיה, קידוחי הגז והנפט בים וביבשה,  אנרגיה חלופית ירוקה, היי טק, ביו טכנולוגיה, הנדסה,  תעופה, בנקאות, תקשורת וכו'מרבית הפרויקטים כוללים שימוש בטכנולוגיה וידע שאינם קיימים בישראל, או קיימים בישראל במידה מועטה.את העברת הידע, הניסיון וביצוע העבודות הלכה למעשה, נדרשים לבצע מומחים זרים מחו"ל.לרוב, המומחים הזרים מחזיקים בידע ניסיון וכישורים נדירים שאינם בנמצא בישראל.

העסקת המומחים הזרים בפועל יכולה להיות ע"י החברה הזרה, שלוחה של החברה הזרה או חברה ישראלית, ובתנאי שהחברה המבקשת היא החברה שמעסיקה את המומחים בפועל ומשלמת את שכרם. 

בהתאם לחוק הכניסה לישראל, העסקת מומחים זרים , מחייבת הנפקת היתר עבודה מסוג ב/1 וכן ויזת עבודה בישראל תואמת. ההליך הינו הליך בירוקרטי ארוך יחסית שמורכב ממספר שלבים. הוצאת היתר העבודה וויזת עבודה תואמת יכולים לקחת בין 6-8 שבועות תלוי בסוג היתר העבודה והעומס ביחידת ההיתרים שמנפיקה את היתרי העבודה.  לאור האמור אנו ממליצים להיערך  מבעוד מועד ולתכנן מוקדם ככל האפשר את הטיפול בנושא ההיתרים והאשרות.

הנפקת היתר וויזת עבודה בישראל עבור מומחים זרים כוללת את השלבים הבאים:

  1. הגשת בקשה להנפקת היתר עבודה ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.
  2. הגשת בקשה להנפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל. 
  3. הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של מומחה זר (בדרך כלל מונפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים בלבד).
  4. הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות עשויים השלבים בתהליך להתקצר או להתארך, כשבכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, דיווחים ומידע רלוונטי לרשות. כמו כן מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, מהווה עבירה על החוק  בגינה עונשים חמורים לרבות, כנסות כספיים גבוהים מאוד (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של מומחה זר (ייפגע ביכולת העסקתו במדינות אחרות) ואף, הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להוציא אשרת עבודה באופן המהיר והמקצועי ביותר שניתן, וכן, יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה המבוקשת.

הנפקת אשרות והיתרי עבודה

העסקת מומחה זר בישראל, מחייבת בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת. הליך זה נחשב להליך בירוקרטי ארוך יחסית שמורכב ממספר שלבים, והוא יכול להימשך למעלה משלושה חודשים. לאור זאת, מומלץ להיערך ולתכנן מוקדם ככל האפשר מהלכים שכאלו. השלבים הם:

1.הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

2.הגשת בקשה לקבלת אשרת עבודה ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל. לאחר מכן, להגיש בקשה למתן אשרת עבודה מסוג ב/1 (אשרה המאפשרת שהייה בישראל לתקופה קצובה ולצרכי עבודה) במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם למקום מושבה של החברה נותנת החסות.

3.הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של מומחה זר.

4.הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות עשויים השלבים בתהליך להתקצר או התארך, כשבכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, דיווחים ומידע מסוים הרלוונטי לשם קבלת האשרה וההיתר. כמו כן מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.