אשרת עבודה בישראל

בשנים האחרונות, בעקבות מספר רב מאוד של פרויקטים לאומיים ופרטיים כאחד, הפכה ישראל קרקע פורייה להשקעות ושיתוף פעולה בין חברות רב לאומיות וחברות ישראליות.

ריבוי הפרויקטים בישראל לרבות בתחום האנרגיה, תחום קידוחי הגז והנפט, תחום האנרגיה החלופית, תחום היי טק, תחום הביו טכנולוגיה, תחום ההנדסה, תחום התעשייה, תחום התעופה, תחום הבנקאות ותחום התקשורת, מתבצעים בשיתוף פעולה עם חברות זרות וכן, מומחים זרים מטעמם.

שיתוף פעולה בין חברות זרות וחברות ישראליות, יחד עם השקעות גדולות בפרויקטים בארץ, וכן, חוסר ידע ספציפי בישראל, יוצרים בסיס לצורך בהעסקתם של מומחים זרים, עובדי חברות זרות, בעלי השכלה, ידע ייחודי וכישורים נדירים שאינם בנמצא בישראל.

העסקת מומחה זר בישראל יכולה להיות הן ע"י חברה ישראלית והן ע"י חברה זרה אשר מבקשת את הגעתו של מומחה זר והיא זו אשר מספקת את החסות לבקשה המוגשת לגורמים הרלוונטיים.

העסקת מומחה זר בישראל, מחייבת בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת. הליך זה נחשב להליך בירוקרטי ארוך יחסית שמורכב ממספר שלבים, והוא יכול להימשך למעלה משלושה חודשים. לאור זאת, מומלץ להיערך ולתכנן מוקדם ככל האפשר מהלכים שכאלו. השלבים הם:

  1. הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.
  2. הגשת בקשה לקבלת אשרת עבודה ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל. לאחר מכן, להגיש בקשה למתן אשרת עבודה מסוג ב/1 (אשרה המאפשרת שהייה בישראל לתקופה קצובה ולצרכי עבודה) במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם למקום מושבה של החברה נותנת החסות.
  3. הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של מומחה זר.
  4. הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות עשויים השלבים בתהליך להתקצר או התארך, כשבכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, דיווחים ומידע מסוים הרלוונטי לשם קבלת האשרה וההיתר. כמו כן מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.


עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה, הינה עבירה אשר בגינה עונש חמור לרבות, כנסות כספיים גבוהים מאוד (למעלה מ – 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של מומחה זר (ייפגע ביכולת העסקתו במדינות מערביות אחרות) ואף, הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להוציא אשרת עבודה באופן המהיר והמקצועי ביותר שניתן, וכן, יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הנדרשת – אשרת עבודה בישראל.

הנפקת אשרות והיתרי עבודה

העסקת מומחה זר בישראל, מחייבת בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת. הליך זה נחשב להליך בירוקרטי ארוך יחסית שמורכב ממספר שלבים, והוא יכול להימשך למעלה משלושה חודשים. לאור זאת, מומלץ להיערך ולתכנן מוקדם ככל האפשר מהלכים שכאלו. השלבים הם:

1.הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

2.הגשת בקשה לקבלת אשרת עבודה ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל. לאחר מכן, להגיש בקשה למתן אשרת עבודה מסוג ב/1 (אשרה המאפשרת שהייה בישראל לתקופה קצובה ולצרכי עבודה) במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם למקום מושבה של החברה נותנת החסות.

3.הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של מומחה זר.

4.הארכת אשרת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

הליכים אלו מתייחסים להליך סטנדרטי וסדור, אולם בהתאם למקרים ומדיניות שונות עשויים השלבים בתהליך להתקצר או התארך, כשבכל שלב עשויה להתקבל דרישה למסמכים, דיווחים ומידע מסוים הרלוונטי לשם קבלת האשרה וההיתר. כמו כן מרבית ההליכים כרוכים בתשלום אגרות.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.