אשרת סטודנט

נתין זר המעוניין ללמוד במוסד אקדמי בישראל נדרש להנפיק אשרת סטודנט (אשרה מסוג א/2). אשרה זו תוענק לסטודנטים שנרשמו לתארים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או לתלמידים בבתי ספר מקצועיים, יסודיים, תיכוניים, ישיבות וכדומה. ככלל אשרת סטודנט לא תוענק למבקש המעוניין ללמוד באולפן או בתוכניות קדם תואר. במהלך תקופת הלימודים, חל איסור על הסטודנט לעבוד בישראל.

במידה והסטודנט מעוניין להאריך את אשרתו לשנה נוספת, משרד הפנים רשאי לדרוש הוכחות על סיום הלימודים בשנה שקדמה להגשת הבקשה (גיליון ציונים, אישור מהמוסד על סיום הלימודים וכו’).

את האשרה ניתן להנפיק בישראל ו/או בחו”ל.

משרד עורכי הדין יפתח חנן ושות' מתמחה בדיני הגירה, רילוקיישן וניוד מומחים זרים לישראל

Corporate Immigration Law

You have reached your destination

אשרת סטודנט

נתין זר המעוניין ללמוד במוסד אקדמי בישראל נדרש להנפיק אשרת סטודנט (אשרה מסוג א/2). אשרה זו תוענק לסטודנטים שנרשמו לתארים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או לתלמידים בבתי ספר מקצועיים, יסודיים, תיכוניים, ישיבות וכדומה. ככלל אשרת סטודנט לא תוענק למבקש המעוניין ללמוד באולפן או בתוכניות קדם תואר. במהלך תקופת הלימודים, חל איסור על הסטודנט לעבוד בישראל.

במידה והסטודנט מעוניין להאריך את אשרתו לשנה נוספת, משרד הפנים רשאי לדרוש הוכחות על סיום הלימודים בשנה שקדמה להגשת הבקשה (גיליון ציונים, אישור מהמוסד על סיום הלימודים וכו’).

את האשרה ניתן להנפיק בישראל ו/או בחו”ל.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.