אשרת מבקר עסקי

אשרת תייר או אשרת מבקר עסקי מסוג (2-B) מאפשרת לאזרח זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד. אשרה זו כשמה כן היא איננה מאפשרת לאזרח הזר לעבוד בישראל. לשון החוק קובעת מפורשות כי קורסים, השתלמויות שונות, ייעוץ, פיקוח וכו' ללא קשר לאורכן  מחייבות הנפקת היתר עבודה וכן אשרת עבודה בתוקף בטרם הביקור.

בהקשר זה יובהר כי ביקור עסקי מוגדר כביקור קצר של כשבוע-שבועיים ובמהלכו ניתן לקיים פגישות עם לקוחות, לנהל פגישות עסקיות, להגיש הצעות למכרזים וכדומה. שהייה ממושכת יותר, כמו גם ביצוע פעולות אחרות, עשויות להיחשב כעבודה על פי דרישות החוק וחושפות את האזרח הזר ולעתים אף את החברה המזמינה ומנהליה לסנקציות פליליות וענישה. לאור זאת, בטרם מבקרים בישראל מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ולוודא כי הפעולות אותן צפויים לקיים בישראל אינן מוגדרות כעבודה ובהתאם לבחור את האשרה הרלוונטית בכל מקרה לגופו.  

מבקרים ממדינות הפטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 בהתאם לצו הכניסה לישראל פטור מאשרה, תשל"ד-1974 דוגמת ארה"ב ומדינות מערב אירופה מקבלים את אשרת התייר/ מבקר עסקי עם הגעתם לנתב"ג (רשימה מלאה ניתן למצוא כאן:

טבלת אשרות ביקור

לעומתם, מבקרים ממדינות ללא הסכם כניסה (מדינות מסוימות במזרח אירופה, דרום אמריקה, המזרח הרחוק ואחרות) נדרשים להגיש בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא בטרם כניסתם.

תוקפה של האשרה  נקבע על ידי נציג ביקורת הגבולות. כאשר הביקור אינו מעלה חשד לעבודה ו/או השתקעות בישראל מונפקת בדרך כלל (אל לא תמיד) אשרה לתקופה של שלושה חודשים אשר במקרים מסוימים ניתן להאריכה בשלושה חודשים נוספים – כלומר כ-6 חודשים בשנה קלנדרית. ארכה מעבר לתקופה זו ניתנת במקרים חריגים בלבד.

אשרת מבקר עסקי

אשרת תייר או מבקר עסקי (2-B) מאפשרת לנתין זר לשהות בישראל למטרות ביקור או למטרות עסקיות בלבד. אשרה זו איננה מתירה לנתין לעבוד בישראל, ולשון החוק קובעת מפורשות כי קורסים או השתלמויות שונות – ללא קשר לאורכן – מחייבות הנפקת אשרת עבודה בטרם הביקור.

בהקשר זה יובהר כי ביקור עסקי מוגדר כביקור קצר של שבוע-שבועיים ובמהלכו הנתין הזר נפגש עם לקוחות, מנהל פגישות עסקיות, מגיש הצעות למכרזים וכדומה. שהייה ממושכת יותר, כמו גם ביצוע פעולות אחרות, עשויות להיחשב כעבודה על פי דרישות החוק ולחשוף את הנתין לסנקציות פליליות וענישה. לאור זאת, בטרם הביקור מומלץ לקבל ייעוץ משפטי ולוודא מהי מטרת הביקור ואילו פעולות יבוצעו במהלכו – ובהתאם לפעול להנפקת האשרה הרלוונטית. 

מבקרים ממדינות שלהם יש הסכמי כניסה עם ישראל, דוגמת ארה"ב ומדינות מערב אירופה מקבלים את אשרת התייר/ מבקר עסקי עם הגעתם לנתב"ג (רשימה מלאה ניתן למצוא כאן –

טבלת אשרות ביקור

לעומתם, מבקרים ממדינות ללא הסכם כניסה (מדינות מסוימות במזרח אירופה, דרום אמריקה, המזרח הרחוק ואחרות) נדרשת להגיש בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא בטרם כניסתם.

תוקפה של אשרה זו נקבעת על ידי נציג ביקורת הגבולות. כאשר המבקר אינו מעלה חשד לעבודה ו/או השתקעות מונפקת האשרה לתקופה של שלושה חודשים, וניתן להאריכה בעד שלושה חודשים נוספים – כלומר כ-6 חודשים בשנה קלנדרית. ארכה מעבר לתקופה זו ניתנת במקרים חריגים בלבד.

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.