איך מקבלים אזרחות ישראלית

היסטוריה – במשך כאלף שנים, כחמש מאות שנה לפני הספירה ועד כחמש מאות שנים לספירה, התפתח המשפט הרומי ועל פיו  קביעת אזרחותו של אדם נקבעה לפי – דין דם – דהיינו, אדם יקבל את זכותו על פי מוצאו (תרבותו – מקום היוולדו, הוריו וסביו) כאשר אצל היהודים ישנה אבחנה דקה יותר – מזרחים; ספרדים ; אשכנזים.

התבססות זו של דין דם, מכונה אתניות – קבוצה חברתית שלה מאפיינים משותפים: דתית, מסורתית, שפה, תרבות וזהות לאומית לאותם המאפיינים. יש המשתמשים במושג קרוב – גזע – המתאים יותר לאבחנה בין תרבויות כמו האפריקאיות, לטיניות דרום האמריקאיות, האסיאתיות וכד'. הנאצים בגרמניה, הקצינו ולקחו את המושג של דין דם דרך האתניות ועד לגזע תוך שימוש אידאולוגי במונח.

במדינות רבות בעולם נעשה שימוש בדין הדם (כולל ארה"ב) לקביעת אזרחותו של האדם. על פי חוק האזרחות משנת 1952 גם מדינת ישראל קובעת ו/או מעניקה אזרחות לאדם על פי דין דם ללא קשר למקום הלידה וזכות זו מועברת בירושה. את הבקשה לאזרחות ישראלית יוציא עורך דין אזרחות ישראלית המתמחה בתחום.

אישור אזרחות ישראלית

עורך דין לקבלת אזרחות ישראלי יפעל בחמישה מישורים:

=         מקום לידה –

o        הורים ישראלים: למי שאחד מהוריו ישראלי ללא קשר למקום היוולדו (כולל ילדים מאומצים).

o        נולד לאחר קום המדינה: סעיף מיוחד המאפשר למי שנולד לאחר קום המדינה, יוכל להגיש בקשה לאזרחות ישראלית בתנאים הבאים: שהה לפחות חמש שנים רצופות (טרם הבקשה) והינו בין הגילאים 18 עד 21.

=         לא יהודים – עצם הישיבה/מגורים במדינת ישראל למי שהיו נתינים עוד בימי המנדט הבריטי (ערבים, דרוזים ובדואים) ולאחר סיום מלחמת העצמאות תינתן אזרחות ישראלית. בשנות ה-80 בוצע מפקד אוכלוסין בעקבות חילוקי דעות שהתגלעו לגבי מפקד האוכלוסין שבוצע בשנת 1949 ואליו הוספו אזרחים שלא היו רשומים עד אז.

=         חוק השבות – החוק משנת 1950 מאפשר לכל יהודי לבקש אשרת עולה לעלות לישראל, והחל משנת 1970 גם רק יהודים (על פי בגץ משנת 1999) עד דור שלישי ייהנו מחוק השבות.

הערה: חוק השבות אינו מקנה באופן אוטומטי אישור אזרחות ישראלית ולכן יש לפנות לטיפולו של עורך דין לקבלת אזרחות.

=         משרד הפנים – במקרים מיוחדים, רשאי שר הפנים להעניק אזרחות ישראלית.

=         התאזרחות – במקרים מסוימים יכול אדם להגיש בקשת התאזרחות בתנאי שיעמוד בתנאי סף, אותם ניתן לבדוק בסיוע עורך דין לקבלת אזרחות.

 


 
קידום אורגני | קידום אתרים

דילוג לתוכן