דיני הגירה | ניוד מומחים

שלב ראשון


שלב ראשון: הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים במשרד הפנים

חברות ישראליות וחברות זרות כאחד זכאיות להגיש בקשה להוצאת היתר עבודה להעסקת מומחה זר בישראל.

החברה המבקשת הינה נותנת החסות לבקשה ועליה לעמוד במספר תנאים:
על הבקשה המוגשת להיות מפורטת ביחס לפרויקט ו/או הצורך אשר בעבורו מבקשת החברה את שירותיו של מומחה זר. יש לפרט ביחס למשרה אותה מיועד למלא המומחה הזר, השכלתו וניסיונו התעסוקתי הקודם.

על החברה להתחייב כי המומחה הזר יעבוד אך ורק בשירותיה והיא אינה רשאית להעבירו לחברה אחרת.

על החברה להראות כי היא איתנה כלכלית ובאפשרותה לשלם למומחה הזר לפחות כפל השכר הממוצע במשק, בהתאם לדרישות החוק. כיום עומד הסכום על כ- 17,000 ש"ח (במקרים של בקשה קצרת מועד תנאי זה אינו מתקיים).

הזמן המוערך עד למתן היתר העסקה למומחה זר נע בין 6 - 8 שבועות.

היתר העסקה אשר התקבל מיחידת ההיתרים תקף בדרך כלל עד 12 חודשים. החברה רשאית להאריך את ההיתר מדי שנה ועד ל - 5 שנים ושלושה חודשים.

במקרים חריגים וכאשר המומחה הזר בדרג בכיר ביותר לדוגמא מנכ"ל, או כאשר ברשותו של המומחה הזר ידע קריטי אשר אינו קיים בישראל, ניתן לבקש את הארכת היתר העבודה מעבר לתקופה של 5 שנים ושלושה חודשים.
 

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם: