דיני הגירה | ניוד מומחים
 Global Coporate Immigration Law
יפתח חנן ושות' חברת עורכי דין
0722-575-326
0722-410-455
phone4, phone, contact, telephone, support, call
print2, print, printer

אושר: אשרות עבודה למשקיעים ישראלים בארה"ב (וההפך)
גוף העדכון: הנוסח המתוקן של תקנות הכניסה לישראל מעגן את המצב כך שמשקיעים ישראלים בארה"ב או משקיעים אמריקאים בישראל יוכלו לקבל אשרות עבודה על בסיס ההשקעה

[ למידע נוסף ]

רשות האוכלוסין וההגירה החליטה לאפשר העסקת אלפי מומחים זרים בתחום ההיטק בהליך מזורז
[ המשך קריאה ]

 

חדשות ועדכונים

השפעתם של מומחים זרים על קידוחי הגז והנפט בישראל

השפעתם של מומחים זרים על קידוחי הגז והנפט בישראל


הביטוי "ארץ זבת חלב ודבש" מוזכר עשרות פעמים בתנ"ך ומדבר בשבחה של ארץ ישראל ואדמתה. הדבש והחלב הינם מטאפורה למקור השפע שיש לאדמת ישראל להציע בדגש על גידול יבולים ומזון.

בניגוד לתקופה התנכית, במאות ה 20 - 21 , עם התקדמות הטכנולוגיה והמהפכה התעשייתית, נכנס אלמנט נוסף אשר הגדיר מחדש את הביטוי "ארץ זבת חלב ודבש" והוא "אוצרות טבע" גז טבעי ונפט.

למציאת אוצרות טבע בתחומה של מדינה ישנה השפעה ישירה על התפתחותה ויכולותיה הכלכליות והפוליטיות. מדינות רבות בעולם ובמזרח התיכון בפרט, גילו מרבצים עצומים של גז טבעי ונפט.  מדינות כמו לוב, אירן, עירק, כווית, קטאר, ערב הסעודית, בחרין וכו',  הפכו בין לילה למעצמות כלכליות.

גם מדינת ישראל לא הסתפקה "בחלב ודבש" ומשנות ה 50 לערך החלו חיפושים של גז טבעי ונפט. לאורך עשרות שנים ועד לשנת 1999, לא נמצא ולו מקור אחד של נפט אשר ניתן להפקה בכמות מסחרית, וכמויות הגז שנמצאו, היו מינוריות.

במהלך שנות ה 90 החלו להיווצר שותפויות בין חברות ישראליות ובין תאגידים בינלאומיים אשר התמחותם חיפוש והפקה של גז טבעי ונפט. השותפויות מיקדו את חיפושיהם בים התיכון, במים הטריטוריאליים והכלכליים של ישראל. השותפויות החדשות החלו לסרוק את הים התיכון באמצעות ציוד אלקטרוני ייעודי ומשוכלל והתוצאות לא איחרו להגיע. בין השנים 2009 - 2010 התגלו מאגרי הגז הטבעי תמר ולוויתן, בהם בוצעו קידוחי אקספלורציה ונמצא גז טבעי בכמות מסחרית גדולה של למעלה מ- 595 מיליארד מטר מעוקב (BCM).
 

מציאתם של מאגרי הגז הטבעי בישראל נחשבה לתגלית הגז הגדולה ביותר בעולם בעשור האחרון.

עם האוכל בא התיאבון, ופרט למאגר תמר ולוויתן החלו לבצע מספר רב מאוד של קידוחי אקספלורציה לחיפוש גז טבעי ונפט בים התיכון. בין היתר ניתן למצוא את רישיון אלון, גל, רות, דלית, שמשון, גבריאלה, אביה, שרה, מירה, קרן, רחל וים תטיס (אשר ממנו כבר מפיקים).

חיפוש גז טבעי ו/או נפט בים והפקתו דורשים ידע ומומחיות ספציפיים ונחשבים למורכבים ביותר. אוניות אקספלורציה סורקות אזורים בהם קיים פוטנציאל להימצאות גז טבעי ו/או נפט ומשתמשות בטכנולוגיות חדשות אשר מאפשרות קידוחים גם במים עמוקים מאוד. כאשר אוניות האקספלורציה מאתרות אזור בעל פוטנציאל להימצאות גז טבעי ו/או נפט, שולחים למקום אסדת קידוח צפה או קבועה, תלוי במספר גורמים לרבות עומק המים, עומק הקידוח וכו' ומתחילים בקידוחי מבחן. אם וכאשר מגיעים למסקנה כי השדה הינו בעל פוטנציאל מסחרי, נבנים בים מתקני תשתית לשאיבת הנפט/הגז, הנזלתו, והובלתו.

הפקת גז/נפט מקרקעית הים הינה פעולה ייחודית ומורכבת. היא מצריכה שימוש בידע ובטכנולוגיה בעלי יכולת להתגבר על המרחק בין פני הים לקרקעית הים. מדובר במתקנים ויכולת הנדרשים לצורך חיפוש, הפקה, הולכה והגנה על הסביבה.

ביצוע חיפושים והפקה נעשים אך ורק ע"י חברות יעודיות מחו"ל אשר מתמחות בתחום הקידוחים הימיים וזאת עקב מחסור בידע, בטכנולוגיה ובחברות ישראליות בתחום זה.

החברות הזרות פועלות בשטחה של ישראל בים התיכון באמצעות אוניות אקספלורציה, אסדות אקספלורציה, אוניות הפקה ואסדות הפקה צפות וקבועות. את הכלים הטכנולוגים האמורים מפעילים צוותים של מאות ואלפי עובדים מומחים זרים הפועלים בשורות החברות הזרות.

מומחה זר מוגדר כאדם, שהוא בראש ובראשונה עובד זר המועסק בסטטוס מועדף מזה של עובד זר רגיל, בזכות מאפיינים מיוחדים משלו. ככלל, המאפיינים אשר מגדירים מומחה זר מתייחסים למספר פרמטרים כגון, השכלה, ידע ייחודי, כישורים מיוחדים, הישגים וניסיון מוכח אשר משקף את היות העובד הזר מומחה בתחומו. מרביתם של מנהלי ועובדי החברות הזרות אשר פועלות בתחום הקידוחים בים התיכון עונים לסטאטוס ההגדרה של מומחה זר.

כאשר חברה ישראלית או חברה זרה מבקשת להעסיק בישראל (בגבולות מדינת ישראל) עובד זר שהוא מומחה זר, עליה לעמוד במספר דרישות בהתאם לחוקי ונהלי ההגירה של מדינת ישראל ובראשם חוק הכניסה לישראל  תשי"ב 1952.

מעסיק אשר מבקש להעסיק מומחה זר בישראל נדרש להוציא היתר העסקה מיחידת ההיתרים (יחידת סמך לעובדים זרים במשרד הפנים) וכן אשרת כניסה ועבודה תואמת מסוג ב/1.

הליך הוצאת ההיתר והאשרה מתחלק למספר שלבים עיקריים:

הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. הליך זה כולל הגשת טפסים מתאימים והגשת בקשה מפורטת ביחס לחברה המבקשת להעסיק מומחה זר.

הגשת בקשה לקבלת אשרת עבודה וכן אשרת כניסה לישראל בעבור מומחה זר במשרד הפנים הרלוונטי ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו"ל.

הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המומחה הזר. במקרים מסוימים וחריגים ניתן להנפיק את האשרה במשרד הפנים בשדה התעופה ללא צורך בהליך קונסולארי.

הארכת אשרת עבודה בישראל לתקופה של שנה עם כניסת המומחה הזר ובני משפחתו לישראל בשדה התעופה והגשת בקשה לקבלת אשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי למומחה זר ולבני משפחתו.

בעקבות התפתחות תחום קידוחי הגז והנפט בים, נשאלה השאלה האם חוקי מדינת ישראל חלים במים הכלכליים והאם עובדים, מומחים זרים אשר עובדים מחוץ למים הטריטוריאליים, במים הכלכליים, נדרשים להוציא היתר עבודה ואשרת עבודה תואמת?

בשנים האחרונות לא הייתה לכך תשובה חד משמעית וזאת בשל התמהמהות המדינה ביחס להסדרת חוק מתאים ו/או מתן פירוש חד משמעי לחוקים הקיימים ובראשם חוק השטחים התת ימיים התשי"ג 1953, (להלן: "חוק השטחים התת ימיים"), והאמנות הבינלאומיות, אמנת המדף היבשתי ואמנת הים.

כך, נוצר מצב בו חלק מהחברות הפועלות בים במים הכלכליים של ישראל בחרו בצד הבטוח והסדירו את העסקת המומחים הזרים מטעמם ע"י הוצאת היתרים ואשרות עבודה, וחלק העסיקו את המומחים הזרים ללא אשרת עבודה.

אנו, משרד HI Immigration Law, המלצנו ללקוחותינו תמיד לבחור באפשרות הבטוחה ולהוציא אשרות עבודה גם בעבודה במים הכלכליים, היות וחשבנו כי זו הדרך הנכונה והמתאימה ביותר לפירוש האובייקטיבי והסובייקטיבי של חוקי מדינת ישראל והאמנות הבינלאומיות הנוגעות בדבר.

חוות דעת של משרד המשפטים בישראל, קבעה לאחרונה כי "יש להחיל את הדין הישראלי הרלוונטי באזורים הימיים על מתקני ההפקה והקידוח שהם חלק "מקרקע הים" המצוי בשטח מדינת ישראל. כמו כן יש לפרש את החוק כמחיל את החוק הישראלי על כל פעילות המתבצעת באזורים הימיים שמיועדת לקדם את ניצול אוצרות הטבע מקרקע הים".

מן האמור לעיל, ברור כי יש להחיל את חוקי ההגירה של מדינת ישראל, לרבות החובה להוציא היתר עבודה ואשרת עבודה תואמת לעובדים זרים אשר עובדים גם בשטחים הכלכליים של מדינת ישראל בים התיכון.

השלב הבא הנדרש הוא עיגונה של חוות הדעת בחוק ונהלים שיסדירו את הנושא באופן חד משמעי. החלת חוקי מדינת ישראל במים הכלכליים הינה אינטרס ראשון במעלה למדינת ישראל, הן מבינת העניין הפיסיקאלי קרי מיסוי, והן מבחינת הסדרת העבודה.

פניה למשרד עו"ד אשר מתמחה בתחום דיני ההגירה ואשרות עבודה בישראל, תאפשר העסקה חוקית של עובדים בישראל, ותמנע קנסות והוצאות מיותרות.
 

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם: