דיני הגירה | ניוד מומחים
 Global Coporate Immigration Law
יפתח חנן ושות' חברת עורכי דין
0722-575-326
0722-410-455
phone4, phone, contact, telephone, support, call
print2, print, printer

אושר: אשרות עבודה למשקיעים ישראלים בארה"ב (וההפך)
גוף העדכון: הנוסח המתוקן של תקנות הכניסה לישראל מעגן את המצב כך שמשקיעים ישראלים בארה"ב או משקיעים אמריקאים בישראל יוכלו לקבל אשרות עבודה על בסיס ההשקעה

[ למידע נוסף ]

רשות האוכלוסין וההגירה החליטה לאפשר העסקת אלפי מומחים זרים בתחום ההיטק בהליך מזורז
[ המשך קריאה ]

 

חדשות ועדכונים

העסקת מומחים זרים בישראל

העסקת מומחים זרים בישראל

גלובליזציה
במהלך העשור מתפתחת בעולם מגמה של גלובליזציה אשר באה לידי ביטוי, במעבר מהיר של מוצרים, כסף, טכנולוגיה, סחורה וכוח עבודה מיומן. תופעת הגלובליזציה, גורמות ליצירת קהילה רחבה המשולבת בשוק אחד.

התרחבות היקיפם של תאגידים בינלאומיים, יחד עם גידול משמעותי בסחר פיננסי, כלכלי, ביצוע מגה פרוייקטים והעברת מפעלי ייצור בין מדינות, הינם בין היתר הגורמים לשגשוג תחום ניוד מומחים זרים - מעבר של כוח עבודה מיומן ומקצועי בין המדינות שונות.

מומחה זר מוגדר כעובד זר המועסק בסטטוס מועדף מזה של מרבית עובדים זרים, בזכות מאפיינים מיוחדים משלו. רוב המאפיינים אשר מגדירים מומחה זר דומים בכל בעולם, ובדרך כלל מתייחסים למספר פרמטרים כגון, השכלה, ידע ייחודי, כישורים מיוחדים, הישגים וניסיון מוכח אשר משקף את היות העובד הזר מומחה בתחומו.

מרביתם של הנתינים הזרים, מומחים זרים, הינם מנהלים בכירים בעלי כישורים נדירים וידע יוצאי דופן, אשר לא קיים במדינת היעד בה הם צפויים לעבוד, ובלעדיו לא ניתן יהיה לבצע את העבודות הנדרשות.

המשך תהליך הגלובליזציה והשיתוף בין מדינות העולם, צפוי לגרום למעבר גדול אף יותר של עובדים מיומנים מחברה אחת לאחרת וממדינה אחת לשניה. היכולת הלכה למעשה לנייד מומחים זרים, תלויה ישירות בחוקי ההגירה במדינות היעד בה צפויים מומחים זרים לעבוד. ברוב מדינות המערב לרבות, מדינות אירופה, צפון אמריקה (חלק מדרום אמריקה) מספר מדינות באסיה וישראל, הדרישות לקבלת היתר עבודה, אשרת עבודה דומות.

ניוד מומחים זרים לישראל
בשנים האחרונות, בעקבות מספר רב מאוד של פרויקטים לאומיים ופרטיים כאחד, הפכה ישראל קרקע פורייה להשקעות ושיתוף פעולה בין חברות רב לאומיות וחברות ישראליות.

ריבוי הפרויקטים בישראל לרבות בתחום האנרגיה, תחום  קידוחי הגז והנפט, תחום האנרגיה החלופית,  תחום  היי טק, תחום הביו טכנולוגיה, תחום  ההנדסה, תחום  התעשייה, תחום  התעופה, תחום  הבנקאות ותחום התקשורת, מתבצעים בשיתוף פעולה עם חברות זרות וכן, מומחים זרים מטעמם.

שיתוף פעולה בין חברות זרות וחברות ישראליות, יחד עם השקעות גדולות בפרויקטים בארץ, וכן, חוסר ידע ספציפי בישראל, יוצרים בסיס לצורך בהעסקתם של מומחים זרים, עובדי חברות זרות, בעלי השכלה, ידע ייחודי וכישורים נדירים שאינם בנמצא בישראל.

העסקת מומחה זר בישראל יכולה להיות הן ע"י חברה ישראלית והן ע"י חברה זרה אשר מבקשת את הגעתו של מומחה זר  והיא זו אשר מספקת את החסות לבקשה המוגשת לגורמים הרלוונטיים.

חוק הכניסה לישראל תשי"ב - 1952 (להלן: "חוק הכניסה לישראל"), תקנות הכניסה לישראל התשל"ד - 1974 (להלן: "תקנות הכניסה לישראל"), חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים"), תקנות עובדים זרים, נהלי משרד הפנים, והחלטות ממשלה שונות, מסדירים את הליך העסקתם של עובדים זרים, מומחים זרים בישראל.

העסקת מומחה זר בישראל, מחייבת בהוצאת היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת. בישראל, ניתן לקבל ברוב המקרים אשרת עבודה אחת מסוג ב/1 אשר ניתנת לעובדים מומחים זרים, או עובדים זרים  כאחד.

חברה אשר מבקשת להעסיק מומחה זר בישראל, נדרשת להוציא בעבורו היתר עבודה וכן, אשרת עבודה תואמת. תהליך הוצאת האשרה הינו תהליך בירוקרטי ארוך (יתתכן אף למעלה מ - 3 חודשים) ומתבצע במספר שלבים עיקריים, כאשר כל שלב, בנוי על השלב שלפניו:

שלב ראשון
הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה nיחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. (להלן: "יחידת הסמך במשרד הפנים"), הליך זה כולל הגשת טפסים uבקשה מפורטת ביחס לחברה המבקשת להעסיק מומחה זר.

החברה אשר מבקשת היתר עבודה הינה נותנת החסות לבקשה ועליה לעמוד בתנאים בחוקים בתקנות ובהנהלים ביחס להעסקת מומחה זר בישראל.
  • הגשת הבקשה כוללת תשלום אגרה על סך 1170 ש"ח.
שלב שני
הגשת בקשה לקבלת אשרת עבודה וכן אשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי, ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו"ל. לאחר קבלת היתר העסקה מיחידת ההיתרים, יש צורך בהגשת בקשה למתן אשרת עבודה מסוג ב-1 במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם למקום מושבה של החברה נותנת החסות.
  • הגשת הבקשה כוללת תשלום אגרה בסך 9290 ש"ח.
שלב שלישי
הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של מומחה זר. במקרים מסוימים וחריגים ניתן להנפיק אשרת עבודה במשרד הפנים בשדה התעופה ללא צורך בהליך קונסולארי. (במדינות כגון הודו, תאילנד, סין וכו', התנאים והדרישות להנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית, מורכבים יותר, וכוללים הגשת מספר רב  של מסמכים ואישורים).

שלב רביעי
הארכת אשרת העבודה לתקופה של שנה עם כניסת מומחה זר לישראל בשדה התעופה, והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.
  • הגשת הבקשה כוללת תשלום אגרה על סך 175 ש"ח.
עמידה בכל השלבים לעיל, יאפשרו את כניסתו ועבודתו כדין של המומחה הזר בישראל.

הארכת אשרת עבודה של מומחה זר בשנה נוספת, אפשרית, אך מאתגרת ביותר. על החברה המבקשת להוכיח מדוע קיים צורך בהמשך העסקתו של המומחה הזר בישראל, ומדוע במהלך השנה שבה שהה בישראל לא העביר את הידע אשר ברשותו לעובדים ישראלים.

ללא עמידה בכל השלבים המתוארים לעיל, לא ינתן למומחה הזר היתר העסקה וכן, אשרת עבודה תואמת.

עבודה בישראל ללא אשרת עבודה תקפה מסוג ב/1, הינה עבירה אשר בגינה עונש חמור לרבות, כנסות כספיים גבוהים מאוד (למעלה מ - 5000 ₪ ליום עבודה), מעצר וגירוש של מומחה זר (ייפגע ביכולת העסקתו במדינות מערביות אחרות) ואף, הליכים פליליים נגד מנהלי החברה בישראל ובחו"ל.

פניה למשרד עורכי דין אשר מתמחה בתחום דיני הגירה לישראל וניוד מומחים זרים, יאפשרו למבקש האשרה להוציא אשרת עבודה באופן המהיר והמקצועי ביותר שניתן, וכן, יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי לקבלת התוצאה הנדרשת - אשרת עבודה בישראל.

יפתח חנן, עו"ד - Hi-Immigration Law Office

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם: