אודותינו       תחומי עיסוק       צוות המשרד       טפסים ומידע       מחלקה גלובלית       עו"ד עובדים זרים       מצגת אשרת עבודה בישראל       צור קשר   
 
 
 
  אשרת עבודה מומחים זרים
  אשרת עבודה קצרת מועד
  אשרת עבודה מיידית (דחופה)
  אשרת שפים מסעדות אתניות
 
     
 
  הגירה לישראל
  אשרת עולה
  אשרת בודק עלייה
 
     
 
  אשרת תייר / מבקר
  אשרת סטודנט א-2
 
     
 
  הסדרת מעמד בן זוג זר
  זוגות מעורבים
  סירוב כניסה לישראל
  גירוש ומסורבי כניסה
 
     
 
  אזרחות ישראלית
  קבלת אזרחות
 
     
 
  עתירות מנהלתיות
  תביעות תאילנדים נ' חקלאים
 
     
 
  מן העיתונות
  מצגות
  שאלות ותשובות
  מאמרים נוספים
  טפסים ומידע
 
     
חדשות ועדכונים
נוהל הזמנת מומחים זרים חדש
 
28/02/2016 13:35:00
נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים נוהל מס' 5.3.0041 לאחר שנים של המתנה הוציאה יחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה נוהל מסודר להזמנת מומחים זרים לישראל.
 
 
 

החמרת ביקורת נתב"ג
 
28/11/2013 15:32:00
לפני מספר שבועות החליטו בהנהלת רשות האוכלוסין וההגירה יחד עם יחידת ביקורת הגבולות בנתב"ג לסרב את כניסתם לישראל של בני זוג/בנות זוג של אזרחים ישראלים, נשואים ושאינם נשואים אשר הגיעו לנתב"ג ללא שהוזמנו
 
 
 

כניסה לישראל
 
01/05/2013 10:03:00
רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הפסיקה להחתים דרכונים של זרים בחותמות ב/2, אשרות מבקר, בעת הכניסה לישראל. מהיום, כאשר זר נכנס לישראל הוא מקבל טופס "Gate Pass" ובו מעודכנים תוקף האשרה, פרטיו האישיים
 
 
 

ביקורת גבולות
 
23/06/2013 10:38:00
כל מסופי ביקורת הגבולות בישראל החלו לעבוד עם מערכת "אביב", מערכת ניהול המידע אשר משמשת את משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה ויחידות הסמך השונות.
 
 
 

יחידת ההיתרים נוהל מומחים זרים
 
26/01/2015 17:39:00
 
 
 

New procedure 30 days work Permit & Visa for foreign experts in Israel
 
27/01/2015 10:03:00
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  הסדרת מעמד בן זוג זר

 
     
  משרד HI & Co. Immigration Law Firm מתמחה בדיני הגירה לישראל, הסדרת אשרות שהיה לרבות תושבות זמנית, תושבות קבע וקבלת אזרחות ישראלית לזוגות נשואים ו/או ידועים בציבור של אזרחים ישראלים.

בשנים האחרונות ישנו ריבוי מקרים של אזרחים זרים לא יהודים אשר מבקשים לחיות בישראל יחד עם בני זוגם הישראלים. בין אם מדוב מדובר בזוגות ידועים בציבור או בזוגות נשואים בנשואים אזרחים לישראלים.

בעוד שבפני בני זוג נשואים ניצבים שני מסלולים לבחירה, מסלול של אזרחות או מסלול של ישיבת קבע, בפני זוגות ידועים בציבור ניצבת רק אפשרות אחת להסדרת מעמד בישראל - הליך של תושבות קבע .

ההבדל העיקרי בין תושבות לאזרחות הוא שאזרח זכאי לדרכון ישראלי, יכול לבחור ולהיבחר לכנסת, בעוד שתושב קבע אינו מחזיק בזכויות האמורות.

בשני ההליכים, תושבות קבע או אזרחות ישראלית יהיה זכאי הנתין הזר לקבל תעודת זהות ישראלית וכן את כל הזכויות הסוציאליות לרבות, ביטח לאומי, ביטוח רפואי, דמי אבטלה, השלמת הכנסה וכו'.

הליך הסדרת מעמד בישראל אשר נקרא גם הליך חיים משותפים ו/או הליך מדורג, מתבצע במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם לעיר מגוריו של האזרח הישראלי. 

זוגות נשואים

ההליך פונה לאזרחים זרים אשר נשואים לאזרחים ישראלים. במקרה זה חל על בני הזוג נוהל משרד הפנים מס' 5.2.0008 נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי. הנוהל מכתיב את התנאים והדרישות אשר על בני הזוג למלא על מנת להסדיר את מעמד הזר בישראל.

ההליך מתחיל בקביעת תור להגשת בקשה להחלת ההליך המדורג על בן הזוג הזר של אזרח ישראלי במשרד הפנים הרלוונטי. לבקשה יש לצרף מסמכים המעידים על כנות הקשר בין בני הזוג. על המסמכים להיות מתורגמים לעברית ועם חותמת אפוסטיל.

במהלך 6 החודשים הראשונים להליך, מקבל האזרח הזר אשרת עבודה מסוג ב-1. בתקופה זו מבצע משרד הפנים בדיקה ראשונית של כנות הקשר בין בני הזוג. עם סיום הבדיקה ולאחר אישור כנות הקשר, יקבל , האזרח הזר, תעודת זהות זמנית ואשרת שהיה זמנית מסוג א/5 אשר תחודש מדי שנה במהלך 4 השנים הבאות של ההליך.

בתום 4 וחצי שנים בהם נמצאים בני הזוג בהליך מדורג, הליך חיים משותפים, יהיה זכאי בן הזוג הזר להגיש למשרד הפנים בקשת התאזרחות.

הגשת בקשת התאזרחות מפורטת, בהתאם לדרישות משרד הפנים, יזכו את הנתין הזר, אזרח זר בן זוג נשוי לאזרח ישראלי באזרחות ישראלית.

הגשת בקשה מפורטת, הכנת מסמכים, ניסיון והיכרות מעמיקה עם חוקי ההגירה בישראל ונהלי משרד הפנים ,יבדילו בין הליך קצר מוצלח לבין הליך ארוך ומייגע.

זוגות לא נשואים - ידועים בציבור

ההליך פונה לאזרחים זרים בני זוג ידועים בציבור של אזרחים ישראלים. במקרה זה חל על בני הזוג נוהל משרד הפנים מס'  5.2.0009 - נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין, אשר מכתיב את התנאים והדרישות אשר על בני הזוג למלא על מנת להסדיר את מעמד בן הזוג הזר בישראל.

תחילה, יש לקבוע תור במשרד הפנים הרלוונטי להגשת בקשה להסדרת מעמד. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטים אשר מעידים על כנות הקשר בין בני הזוג. על המסמכים להיות מתורגמים לעברית ועם חותמת אפוסטיל.

במסגרת הליך חיים משותפים, הליך מדורג להסדרת מעמד של בני הזוג, מבצע משרד הפנים בדיקה מקיפה וקפדנית, בין היתר, באשר לכנות הקשר בין בני הזוג, קיום מרכז חיים משותף בישראל והעדר מניעה ביטחונית או פלילית של מי מבני הזוג אשר מסכן את בטחון המדינה ו/או שלום הציבור.

לאחר הוכחת כנות הקשר בין בני הזוג, ידועים בציבור, יקבל האזרח הזר, אשרת עבודה מסוג ב/1, תקפה ל - 12 חודשים. את האשרה ניתן להאריך מדי שנה במהלך 3 השנים הראשונות של ההליך.

בתום 3 השנים הראשונות, בהעדר מניעה ולאחר עמידה בתנאים ודרישות משרד הפנים, יקבל בן הזוג הזר תעודת זהות זמנית ואשרת תושב ארעי מסוג א/5. האשרה תהיה תקפה ל - 12 חודשים וניתנת להארכה מדי שנה במהלך 4 השנים הבאות של הליך החיים המשותפים, הליך מדורג.

בתום 7 וחצי שנים של הליך חיים משותפים, הליך מדורג, יהיה זכאי בן הזוג הזר להגיש בקשה למתן מעמד של קבע בישראל.

לאחר 3 שנים נוספות כתושב קבע בישראל, יהיה זכאי בן הזוג הזר להגיש בקשת התאזרחות למשרד הפנים.

הגשת בקשה מפורטת, הכנת מסמכים כנדרש, ניסיון והיכרות מעמיקה עם נהלי משרד הפנים יבדילו בין הליך קצר ומוצלח ובין הליך ארוך ומייגע.

הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל ע"י עו"ד מומחה בתחום דיני ההגירה ונוכחותו אישית של עוה"ד בפגישות במשרד הפנים יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי להסדרת וקבלת המעמד המבוקש.

שירותים נוספים אותם מספק המשרד:
 • עו"ד אשרת עבודה קצרת מועד מומחים זרים עובדים זרים
 • עו"ד אשרת עבודה שפים מומחים זרים מסעדות אתניות
 • עו"ד הוצאת אשרת בודק עליה
 • עו"ד אשרה ויזה תייר מבקר
 • עו"ד אשרת סטודנט
 • עו"ד אשרה תיירות רפואית בישראל
 • עו"ד שחרור עובדים זרים ממעצר
 • עו"ד טיפול במסורבי כניסה
 • עו"ד אשרות כניסה לעובדים זרים
 • עו"ד בדיקות אבהות
 
     
 עו"ד עובדים זרים - יפתח חנן   |  Law Immigration   |   0722-575-326   |  iftach@hi-immigrationlaw.com
 
עו"ד יפתח חנן | עורכי דין לעניני הגירה   שירותים נוספים אותם מספק המשרד:    
כתובתנו: נחלת יצחק 8 תל אביב
 

משרד עו"ד יפתח חנן הינו משרד בוטיק המתמחה בדיני הגירה לישראל וניוד מומחים (רילוקיישן) לחברות במגזר העסקי ולאנשים פרטיים. משרדנו מתמחה בעבודה מול הרשויות השונות לרבות משרד הפנים, משרד התעשייה והמסחר, משרד התשתיות ומשרד החוץ לקבלת אשרות שהיה ועבודה בישראל.
 
לצוות המשרד ניסיון רב ביחס לדיני ניוד מומחים זרים לישראל של חברות בתחומי ההיי טק, ביו טכנולוגיה, הנדסה, תעשייה, תעופה, בנקאות, תקשורת, קידוחי גז ונפט, יהלומים וכן אשרות עבודה שפים מומחים מסעדות, ספורטאים, עיתונאים ואנשי דת.
 
 • עו"ד אשרת עבודה קצרת מועד מומחים זרים עובדים זרים
 • עו"ד אשרת עבודה שפים מומחים זרים מסעדות אתניות
 • עו"ד אזרחות ישראלית עבור בן בת זוג של אזרח ישראלי
 • עו"ד הסדרת מעמד בישראל של בן בת זוג של אזרח ישראלי
 • עו"ד הוצאת אשרת עולה
 • עו"ד הוצאת אשרת בודק עליה
 • עו"ד אשרה ויזה תייר מבקר
 • עו"ד אשרת סטודנט
 • עו"ד אשרה תיירות רפואית בישראל
 • עו"ד שחרור עובדים זרים ממעצר
 • עו"ד טיפול במסורבי כניסה
 • עו"ד אשרות כניסה לעובדים זרים
 • עו"ד בדיקות אבהות
           
 
ויזת עבודה בישראל | ויזת תייר לישראל | הגירה בישראל | תיירות רפואית בישראל | קבלת אזרחות ישראלית | הוצאת אזרחות ישראלית | עליה לישראל | היתר כניסה לישראל | אזרחות בישראל | עורך דין עליה לישראל | אישור אזרחות ישראלית | בקשה לאזרחות ישראלית | אישור שהייה בישראל | לקבל אזרחות ישראלית | אשרת כניסה לישראל | אשרת שהייה בישראל | בודק עליה לישראל | כניסה לישראל | בקשת אזרחות ישראלית | אישור כניסה לישראל | אישור כניסה לארץ | הסדרת מעמד בישראל | היתר עבודה | ויזת עבודה | בת זוג זרה | אישור העסקת עובד זר | אשרות ואזרחות | זכויות עובדים זרים | העסקת עובדים זרים בישראל | משרד הפנים אזרחות | אישור כניסה לישראל | אישורי עבודה לעובדים זרים | אשרות לעובדים זרים | אשרת כניסה לישראל | אשרת עבודה לעובדים זרים | ויזה בן זוג זר | מומחה זר | מומחים זרים בישראל | עובד זר מומחה | הסדרת מעמד בת זוג | היתרי עבודה | אזרחות ישראלית | 
 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ