דיני הגירה | ניוד מומחים
 Global Coporate Immigration Law
יפתח חנן ושות' חברת עורכי דין
0722-575-326
0722-410-455
phone4, phone, contact, telephone, support, call
print2, print, printer

אושר: אשרות עבודה למשקיעים ישראלים בארה"ב (וההפך)
גוף העדכון: הנוסח המתוקן של תקנות הכניסה לישראל מעגן את המצב כך שמשקיעים ישראלים בארה"ב או משקיעים אמריקאים בישראל יוכלו לקבל אשרות עבודה על בסיס ההשקעה

[ למידע נוסף ]

רשות האוכלוסין וההגירה החליטה לאפשר העסקת אלפי מומחים זרים בתחום ההיטק בהליך מזורז
[ המשך קריאה ]

 

חדשות ועדכונים

הסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל בתחום ההייטק והסייבר


נכון להיום, חברות הייטק ישראליות סובלות ממחסור של כ־8,000 עובדים בשנה. מקור המצוקה מגיע לאו דווקא מחוסר ביקוש למקומות עבודה, אלא מהעובדה כי אין בנמצא עובדים בעלי התמחויות ספציפיות אחרייהן תרות חברות ההיי-טק.
 
כחלק מהמענה למצוקת העובדים שעליה מתלוננות החברות, הוסיפה רשות האוכלוסין נוהל חדש שישמש  כ"סיפתח" לתחילתו של הפתרון המובקש.
 
עד לחודש פברואר 2018, הגשת בקשה לקבלת היתרי עבודה למומחים זרים נעשתה באמצעות מסגרת של שלושה נהלים כלליים. נהלים אלו, אפשרו לנייד מומחים זרים לישראל לתקופות של עד 45 יום, עד 90 יום ומעל 90 יום.
 
מפאת חוסר עובדים ישראלים מומחים בהייטק כמו גם הפרוצדורה ומשך הזמן הכרוכים בקבלת היתרי עבודה, חברות ההיי-טק הישראליות לא קיבלו מענה מלא וישיר למצוקתן.
 
הנוהל הנ"ל, להסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל בתחום ההייטק והסייבר, מרחיב את סל הנהלים ומאפשר לחברות ההייטק לנייד מומחים זרים לישראל בפרק זמן קצר יחסית וללא פרוצדורה מסורבלת, זאת בהשוואה לנהלים אחרים.
 
הנוהל החדש קובע שלושה הסדרים מטיבים בכל הנוגע להעסקת מומחים זרים, שיחולו על חברות שיוכרו כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.
 
שלושת ההסדרים להעסקת מומחים זרים תחת הנוהל:
  1. ניוד מומחה זר לישראל לתקופה של עד שנה
  2. העסקת בוגר אקדמאי זר
  3. העסקת מומחה זר בחברת הייטק לתקופה של מעל 90 ימים ובני זוגם
על מנת להגיש בקשה במסגרתו של הסדר מסוים, יש להיכנס תחת מטרייתו של הנוהל. תחילה, חברות ההייטק צריכות לקבל הכרה כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי מרשות החדשנות.
 
על פי רשות החדשנות ישנם שלושה תנאים חלופיים לקבלת הכרה במסגרת נוהל זה:
  1. קבלת מענק מו"פ או אישור מס מרשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה (אישור "חברה מבצעת מו"פ עבור חברה בינלאומית", בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה). או;
  1. שיוך החברה לאחד מענפי ההייטק במרשם העסקים של הלמ"ס. או;
  1. הוצאות המו"פ של המבקש לפי כללי החשבונאות המקובלים עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שלפחות 15% מכלל העובדים המועסקים ע"י המבקש הינם עובדי מחקר ופיתוח.
נציין כי תנאי ההכרה על ידי רשות החדשנות הינו שומר הסף הראשי בכניסת החברות לנוהל, אך ורק לאחר מעברו יחולו ההסדרים שנקבעו בנוהל זה.
 
 שלושת ההסדרים של הנוהל

ניוד מומחה זר לישראל לתקופה של עד שנה: 
חברות הייטק/סייבר רשאיות להגיש בקשה להעסקת מומחה זר בעל מומחיות ייחודית ולצורך ביצוע משימה בישראל במשך תקופה של עד שנה בכל פעם וזאת כאשר מתקיימים התנאים שלהלן (מצטברים):
 
  1. המומחה הזר הינו בעל דרכון תקף של מדינה שאזרחיה פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 בלבד.
  2. שכרו של המומחה לא ייפול מכפל השכר הממוצע במשק (שכר מומחים).
  3. החברה מעוניינת להעסיק את המומחה הזר בתחום המחקר והפיתוח, או בתחום ייחודי בו עוסק המומחה הזר המסייע לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה.
היתרון העיקרי בהגשת בקשה תחת הסדר זה היא העובדה כי הבקשות יידונו תוך 6 ימי עבודה מיום קבלתן, ככל שניתן.
 
העסקת בוגר אקדמאי זר:

חברות הייטק/סייבר רשאיות להגיש בקשה להעסקתו של נתין זר שסיים תואר אקדמי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד המקצועות שלהלן: הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, מערכות מידע או מדעי המחשב. 
ישנם מספר נתונים אותם חשוב לדעת לפני הגשת בקשה להיתר על פי הסדר זה:
 
תוקף ההיתר שיינתן להעסקתו של הבוגר האקדמאי במסגרת הסדר זה יהא לתקופה של עד 12 חודשים ממועד זכאותו לתואר.
 
יינתנו עד 500 התרים בו זמנית להעסקת בוגרים אקדמאים במסגרת נוהל זה.
 
ההחלטה לאשר או לדחות את הבקשה להיתר תתקבל תוך 30 ימי עבודה מיום קבלת חוות דעת מגורם ממליץ (במידה ויהיה הצורך בכך) או מיום קבלת מסמכים נוספים, במידה ונדרשו.
 
כל יתר הוראות נוהל 5.3.0041 (נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים) יחולו על חברת ההייטק והבוגר האקדמאי.

העסקת מומחה זר בחברת הייטק לתקופה של מעל 90 ימים ובני זוגם:

אחד מהחסמים העיקריים בהבאת עובד מומחה זה הוא תעסוקת בני הזוג. הסדר זה יאפשר לבנות הזוג או בני הזוג של המומחה הזר שיקבל היתר במסגרת נוהל זה,  לעבוד בארץ בכל עבודה שירצה. להסדר זה מספר תנאים כלהלן: 

עובד מומחה זר בתחום ההיי-טק שקיבל מכבר היתר העסקה לתקופה של מעל 90 ימים, יהיה רשאי להגיש בקשה לאשרת ישיבה ועבודה מסוג ב1 כללי עבור בן/בת הזוג.על מנת להגיש בקשה במסגרת ההסדר, נדרשים קיום שני השלבים הבאים:
 
שלב ראשון
הגשת בקשה על ידי חברת ההיי-טק להעסיק את המומחה הזר לתקופה של מעל 90 יום בתחום המחקר והפיתוח, או בתחום ייחודי בו עוסק המומחה הזר המסייע לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה.
 
שלב שני - הגשת בקשה לאשרה מסוג ב1 כללי לבן/בת הזוג.
מומחה זר המחזיק באשרת עבודה מסוג "ב1 מומחה זר היי-טק" שקיבל בהתאם לשלב הראשון כאמור לעיל, יהיה רשאי לבקש אשרת עבודה מסוג "ב1 כללי בן זוג של מומחה היי-טק" עבור בן/בת הזוג.
 
קרי, השלב השני אינו מצריך הגשת בקשה להיתר עבודה כאשר מדובר בבן/בת הזוג של המומחה הזר, דבר שמקצר את ההליך ומונע סירבול למגיש הבקשה.

כמו כן, בן/בת הזוג יהיו רשאים לעבוד בכל עבודה בהם יחפצו ללא כל מגבלה וללא דרישה מהמעביד לשלם לעובד כפל מהשכר הממוצע במשק.
 
בכל מקרה בו חושבים להנפיק היתר עבודה וכן אשרת עבודה תואמת מסוג ב/1 למומחה זר, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום ההגירה, אשר יאפשר לבצע את התהליך באופן הנכון, המהיר, המקצועי והזול ביותר שניתן.


 

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם: