דיני הגירה | ניוד מומחים
 Global Coporate Immigration Law
יפתח חנן ושות' חברת עורכי דין
0722-575-326
0722-410-455
phone4, phone, contact, telephone, support, call
print2, print, printer

אושר: אשרות עבודה למשקיעים ישראלים בארה"ב (וההפך)
גוף העדכון: הנוסח המתוקן של תקנות הכניסה לישראל מעגן את המצב כך שמשקיעים ישראלים בארה"ב או משקיעים אמריקאים בישראל יוכלו לקבל אשרות עבודה על בסיס ההשקעה

[ למידע נוסף ]

רשות האוכלוסין וההגירה החליטה לאפשר העסקת אלפי מומחים זרים בתחום ההיטק בהליך מזורז
[ המשך קריאה ]

 

חדשות ועדכונים

הסדרת מעמד בן/בת זוג זרה

הסדרת מעמד בן/בת זוג זר/ה

משרד HI & Co. Immigration Law Firm מתמחה בדיני הגירה לישראל, הסדרת אשרות שהיה לרבות תושבות זמנית, תושבות קבע וקבלת אזרחות ישראלית לזוגות נשואים ו/או ידועים בציבור של אזרחים ישראלים.

בשנים האחרונות ישנו ריבוי מקרים של אזרחים זרים לא יהודים אשר מבקשים לחיות בישראל יחד עם בני זוגם הישראלים. בין אם מדוב מדובר בזוגות ידועים בציבור או בזוגות נשואים בנשואים אזרחים לאזרחים ישראלים.

בן/בת זוג זר/ה הנשוי/אה לאזרח/ית ישראלית שיסיימו את הליך הסדרת המעמד במשרד הפנים, יזכו את בני/בנות זוגם בתעודת זהות ישראלית, אזרחות ישראלית ואף דרכון ישראלי.

לעומתם, בן/בת זוג זר/ה של אזרח/ית אשר סיימו את ההליך להסדרת המעמד במשרד הפנים ואינם נשואים, יזכו את בני/בנות זוגם בתעודת זהות ישראלית ותעודה לישיבת קבע בישראל.

זר/ה הנשוי/אה לאזרח ישראלי זכאי/ת להנפקת דרכון ישראלי ויכול/ה לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל.

תושב/ת קבע אינם זכאים לאמור לעיל.

בשני ההליכים, תושבות קבע או אזרחות ישראלית תונפק לנתין הזר תעודת זהות ישראלית והוא יהיה זכאי לכל הזכויות הסוציאליות לרבות, ביטח לאומי, ביטוח רפואי, דמי אבטלה, השלמת הכנסה וכו'.

הליך הסדרת מעמד בישראל אשר נקרא גם הליך חיים משותפים ו/או הליך מדורג, מתבצע במשרד הפנים הרלוונטי בהתאם לעיר מגוריו של האזרח הישראלי.


זוגות נשואים

ההליך פונה לאזרחים זרים אשר נשואים לאזרחים ישראלים. במקרה זה חל על בני הזוג נוהל משרד הפנים מס' 5.2.0008 נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי. הנוהל מכתיב את התנאים והדרישות אשר על בני הזוג למלא על מנת להסדיר את מעמד הזר בישראל.

תחילה יש לקבוע תור להגשת בקשה להחלת ההליך המדורג על בן הזוג הזר של אזרח ישראלי במשרד הפנים הרלוונטי. לבקשה יש לצרף מסמכים המעידים על כנות הקשר בין בני הזוג. על המסמכים להיות מתורגמים לעברית ומאומתים עם חותמת אפוסטיל.

במהלך ששת החודשים הראשונים להליך, מקבל האזרח הזר אשרת עבודה מסוג ב-1. בתקופה זו מבצע משרד הפנים בדיקה ראשונית של כנות הקשר בין בני הזוג. עם סיום הבדיקה ולאחר אישור כנות הקשר, יקבל , האזרח הזר, תעודת זהות זמנית ואשרת שהיה זמנית מסוג א/5 אשר תחודש מדי שנה במהלך 4 השנים הבאות של ההליך.

בתום 4 וחצי שנים בהם נמצאים בני הזוג בהליך מדורג, הליך חיים משותפים, יהיה זכאי בן הזוג הזר להגיש למשרד הפנים בקשת התאזרחות.

הגשת בקשת התאזרחות מפורטת, בהתאם לדרישות משרד הפנים, יזכו את הנתין הזר, אזרח זר בן זוג נשוי לאזרח ישראלי באזרחות ישראלית.

הגשת בקשה מפורטת, הכנת מסמכים, ניסיון והיכרות מעמיקה עם חוקי ההגירה בישראל ונהלי משרד הפנים ,יבדילו בין הליך קצר מוצלח לבין הליך ארוך ומייגע.

זוגות שאינם נשואים - ידועים בציבור

ההליך פונה לאזרחים זרים בני זוג ידועים בציבור של אזרחים ישראלים. במקרה זה חל על בני הזוג נוהל משרד הפנים מס'  5.2.0009 - נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין, אשר מכתיב את התנאים והדרישות אשר על בני הזוג למלא על מנת להסדיר את מעמד בן הזוג הזר בישראל.

תחילה, יש לקבוע תור במשרד הפנים הרלוונטי להגשת בקשה להסדרת מעמד. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטים אשר מעידים על כנות הקשר בין בני הזוג. על המסמכים להיות מתורגמים לעברית ועם חותמת אפוסטיל.

במסגרת הליך חיים משותפים, הליך מדורג להסדרת מעמד של בני הזוג, מבצע משרד הפנים בדיקה מקיפה וקפדנית, בין היתר, באשר לכנות הקשר בין בני הזוג, קיום מרכז חיים משותף בישראל והעדר מניעה ביטחונית או פלילית של מי מבני הזוג אשר מסכן את בטחון המדינה ו/או שלום הציבור.

לאחר הוכחת כנות הקשר בין בני הזוג, ידועים בציבור, יקבל האזרח הזר, אשרת עבודה מסוג ב/1, תקפה של 12 חודשים. את האשרה ניתן להאריך מדי שנה במהלך 3 השנים הראשונות של ההליך.

בתום 3 השנים הראשונות, בהעדר מניעה ולאחר עמידה בתנאים ודרישות משרד הפנים, יקבל בן הזוג הזר תעודת זהות זמנית ואשרת תושב ארעי מסוג א/5. האשרה תהיה תקפה ל - 12 חודשים וניתנת להארכה מדי שנה במהלך 4 השנים הבאות של הליך החיים המשותפים, הליך מדורג.

בתום שבע וחצי שנים של הליך חיים משותפים, הליך מדורג, יהיה זכאי בן הזוג הזר להגיש בקשה למתן מעמד של קבע בישראל.

לאחר שלוש שנים נוספות כתושב קבע בישראל, יהיה זכאי בן הזוג הזר להגיש בקשת התאזרחות למשרד הפנים.

הגשת בקשה מפורטת, הכנת מסמכים כנדרש, ניסיון והיכרות מעמיקה עם נהלי משרד הפנים יבדילו בין הליך קצר ומוצלח ובין הליך ארוך ומייגע.

הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל ע"י עו"ד מומחה בתחום דיני ההגירה ונוכחותו אישית של עוה"ד בפגישות במשרד הפנים יגדילו באופן משמעותי את הסיכוי להסדרת וקבלת המעמד המבוקש.

שירותים נוספים אותם מספק המשרד:
  • עו"ד אשרת עבודה קצרת מועד מומחים זרים עובדים זרים
  • עו"ד אשרת עבודה שפים מומחים זרים מסעדות אתניות
  • עו"ד הוצאת אשרת בודק עליה
  • עו"ד אשרה ויזה תייר מבקר
  • עו"ד אשרת סטודנט
  • עו"ד אשרה תיירות רפואית בישראל
  • עו"ד שחרור עובדים זרים ממעצר
  • עו"ד טיפול במסורבי כניסה
  • עו"ד אשרות כניסה לעובדים זרים
  • עו"ד בדיקות אבהות

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם: