דיני הגירה | ניוד מומחים
 Global Coporate Immigration Law
יפתח חנן ושות' חברת עורכי דין
0722-575-326
0722-410-455
phone4, phone, contact, telephone, support, call
print2, print, printer

אושר: אשרות עבודה למשקיעים ישראלים בארה"ב (וההפך)
גוף העדכון: הנוסח המתוקן של תקנות הכניסה לישראל מעגן את המצב כך שמשקיעים ישראלים בארה"ב או משקיעים אמריקאים בישראל יוכלו לקבל אשרות עבודה על בסיס ההשקעה

[ למידע נוסף ]

רשות האוכלוסין וההגירה החליטה לאפשר העסקת אלפי מומחים זרים בתחום ההיטק בהליך מזורז
[ המשך קריאה ]

 

חדשות ועדכונים

היתר ואשרת עבודה בישראל

במהלך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בפעילות חברות זרות בישראל וכן הסתייעות של חברות ישראליות בכוח עבודה זר, בעיקר מומחים זרים.

הגידול במספר המומחים הזרים השוהים בישראל נובע ממספר סיבות בהן המשך תהליך הגלובליזציה העולמי, כלכלה ישראלית יציבה, זינוק בפרויקטים ומגה פרויקטים ממשלתיים ופרטיים ושיתוף פעולה גדול יותר של חברות ישראליות עם חברות בינלאומיות.

בין הפרויקטים הרבים בהם משתתפים אלפי מומחים זרים ניתן למנות:

קידוחי הגז בים התיכון, קידוחים לחיפוש גז ונפט ביבשה לרבות ברמת הגולן, באזור בית שמש, בעמק בית שאן ובמדבר יהודה. הקמה של מס' תחנות כוח לייצור חשמל באמצעות גז טבעי, ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לרבות באנרגיה סולארית - מתחם אשלים בנגב, אנרגיה הידרואלקטרית (מיוונית: הידרו=מים, אלקטרי=חשמל) בגלבוע, בצוק מנרה וכוכב הצפון, הקמת הרכבת הקלה במרכז הארץ, הקמה וחשמול קו הרכבת החדש לירושלים, פריסה של צנרת לשינוע גז טבעי ועוד.

הוצאת היתר עבודה
בהתאם לחוק הכניסה לישראל חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 וחוק עובדים זרים חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 על מנת לעבוד בישראל מחויב עובד זר/מומחה זר בהוצאת היתר עבודה על שם החברה בה הוא מועסק. הדבר נכון הן לחברה זרה ללא נציגות בישראל והן לחברה ישראלית.

הוצאת היתר עבודה למומחה זר הינו תהליך בירוקראטי מורכב המחייב תכנון מוקפד של לוחות הזמנים. התהליך כולל הגשת בקשה ליחידת ההיתרים בירושלים. על הבקשה להיות מפורטת ולהחיל את שם החברה המבקשת, ח.פ., מס' עובדים ישראלים מועסקים, הפרויקט המדובר, הצורך הספציפי במומחה הזר, הוכחה כי הידע הנדרש אינו קיים בישראל ואי היכולת להשיג מומחים ישראלים מתאימים בתחום.

בנוסף, יש לצרף לבקשה מס' רב של טפסים הכוללים תצהירים, ייפויי כוח, תעודות השכלה, אישורים מביטוח לאומי ועוד.

תהליך הוצאת היתר עבודה לתקופה של בין שלושה חודשים עד שנה לוקח כחודשיים שלושה. בקשה תלויה ועומדת ביחידת ההיתרים נבחנת ע"י הרשות "בארבע עיניים" וכוללת בדיקה שלא חסרים מסמכים טכניים, בחינה של שתי ועדות מקצועיות, בדיקת החברה המבקשת ובחינת הפרויקט.

בסיום התקופה האמורה מחליט מנכ"ל הרשות בהמלצת הוועדה המייעצת האם לאשר את היתר העבודה לעובד הזר/מומחה זר.

עם אישור הבקשה מונפק היתר עבודה בהתאם לתקופה המבוקשת.

סירוב בקשה למתן היתר מעמיד את החברה המבקשת וכן את הפרויקט במצב בלתי נסבל היות וערעור על החלטת הרשות ניתן להגיש אך ורק לבית הדין לעררים ו/או לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט מנהלי. הליך כאמור לוקח מס' חודשים ואף חצי שנה. הימנעות ממצב של סירוב במתן היתר עבודה אפשרית רק ע"י הגשת בקשה מפורטת באמצעות עורכי דין המתמחים בתחום. הוצאת היתר עבודה באמצעות מומחים בתחום הינה זולה משמעותית בהשוואה למצב בו סורב מתן היתר.

הוצאת אשרת עבודה
לאחר קבל היתר מיחידת ההיתרים המאשר כי חברה יכולה להעסיק בישראל מומחים זרים יש צורך בהגשת בקשה למתן אשרת עבודה תואמת (וויזת עבודה). הגשת בקשה לאשרת עבודה מתבצעת מול משרד הפנים בעיר בו רשומה החברה המבקשת.

התהליך כולל הגשת בקשה מפורטת ובה היתר עבודה, פרטי המומחים הזרים לרבות צילומי דרכון תמונות וכו' הוצאת אשרת עבודה לתקופה של שנה מחייבת תשלום אגרת אשרה למשרד הפנים בסך 9,830 ₪. מיד עם ביצוע התשלום, תעביר פקידת משרד הפנים הברקה (אישור) לקונסוליה הישראלית הרלוונטית בחו"ל במדינת מוצאו של המומחה הזר הצפוי להגיע לישראל.

לאחר ביצוע ההברקה יפנה המומחה הזר לקונסוליה הישראלית הרלוונטית בטלפון על מנת שיקבע לו ראיון בו יבחנו את מסמכיו כמו גם מס' פרמטרים נוספים לרבות, בדיקות דם לגילוי מחלות מזהמות מדבקות, תעודת יושר בהעדר עבר פלילי ותעודת לידה.

עם סיום התהליך בקונסוליה תונפק בדרכונו של המומחה הזר אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים והמומחה יהיה רשאי להגיע לישראל. ברוב המקרים עם הגעתו של המומחה הזר לנמל התעופה, תוארך אשרת העבודה שברשותו לתקופה של שנה. תהליך הנפקת האשרה בנתב"ג לוקח כשעתיים.

יצוין כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל את אשרת העבודה ישירות בשדה התעופה בן גוריון ללא צורך בהגעה פיסית לקונסוליה הישראלית בחו"ל. רצוי להתייעץ עם מומחים בתחום על מנת להתאים את התהליך הנכון לחברה ולפרויקט המסוים.

לאחר כניסתו של המומחה הזר לישראל יש להעביר את דרכונו למשרד עוה"ד על מנת להנפיק בעבורו אשרת כניסות ויציאות מסוג ב/1 אשר תאפשר למומחה הזר לצאת ולהיכנס מישראל ככל שידרש בהתאם לדרישות החברה וצרכי הפרויקט.

חשוב - הימנעות מהוצאת אשרת עבודה מסוג ב/1 כניסות ויציאות ויציאה מישראל ללא הנפקת האשרה, תבטל באופן אוטומטי את אשרת העבודה שהונפקה למומחה הזר ויהיה צורך לשוב על התהליך הקונסולארי להנפקת האשרה בשנית.

הסתייעות במשרד עורכי דין מוביל בתחום אשרות העבודה וניוד מומחים זרים לישראל יאפשר לבצע את תהליך הוצאת היתרי העבודה ואשרות העבודה באופן מדויק, נכון, יעיל וזול משמעותית (בסופו של דבר), מניסיון להנפיק את ההיתרים והאשרות באופן עצמאי.
 
הכותב: עו"ד יפתח חנן הינו מומחה בתחום ההגירה וניוד מומחים זרים, הבעלים של חברת עוה"ד HI & Co. Immigration Law Firm המתמחה בתחום דיני ההגירה, רילוקיישן, הנפקת היתרי עבודה ואשרות עבודה לחברות ישראליות וחברות זרות ובינלאומיות.
 

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם: