דיני הגירה | ניוד מומחים

בשנת 2015, עם פרסום נוהל 5.3.0041 "נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים", החלו במינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, הגוף האמון על הנפקת היתרי עבודה למומחים זרים, לבצע הבחנה בין שתי קטגוריות להנפקת היתרי עבודה למומחים זרים, מומחים זרים אקדמאים ומומחים זרים שאינם אקדמאים.

מסלול מומחים זרים שאינם אקדמאים מתייחס למומחים זרים במקצועות שאינם דורשים השכלה אקדמאית גבוהה. בדרך כלל מדובר במקצועות הטכנאות, התקנה, ריתוך וכיוצא בזה שהמומחיןת בהם נצברת באמצעות תעודת הסמכה וניסיון של שנים.

תנאי כניסה להגשת בקשה להיתר עבודה למומחים זרים אינו דורש הצגת תעודת השכלה אקדמאית ומסתפק בקורות חיים המעידים על ניסיון, תעודת הסמכה ו/או מכתב תמיכה מהחברה ששולחת את העובד ו/או המבקשת להעסיקו כמומחה זר בישראל. 

ככלל, תהליך קבלת היתר עבודה ואשרת עבודה תואמת להעסקת המומחה הזר כולל ארבעה שלבים עיקריים:
 1. הגשת בקשה לקבלת היתר עבודה ליחידת ההיתרים - מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. הליך זה כולל הגשת מסמכים רבים לרבות טפסים מאומתים כדין וכן בקשה מפורטת ביחס לזהות החברה המבקשת, הפרויקט והמומחה הזר קרא עוד...
 2. הגשת בקשה למשרד הפנים הרלוונתי לקבלת אשרת עבודה ואשרת כניסה רב פעמית לישראל הכוללת בין היתר שליחת אישור לקונסוליה הישראלית בחו"ל. קרא עוד...
 3. הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית בחו"ל. במקרים מסוימים וחריגים ניתן להנפיק את האשרה במשרד הפנים בשדה התעופה ללא צורך בהליך קונסולארי. קרא עוד...
 4. הארכת אשרת עבודה בישראל בשדה התעופה לתקופה של שנה עם כניסת המומחה הזר ובני משפחתו והגשת בקשה לקבלת אשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי למומחה זר ולבני משפחתו.. קרא עוד..
היתר עבודה במסלול זה ניתן להנפיק לתקופה של שנה או שנתיים ולהאריכו עד לתקופה של 5 שנים ושלושה חודשים.

התחייבות השכר של החברה המעסיקה כלפי המומחה הזר עומדת על כפל השכר הממוצע במשק, נכון לשנת 2017 - 19,770 ש"ח ברוטו. במקרים מסוימים בבקשות חריגות כגון בקשות להוצאת היתרים לפרוייקטים לאומיים השכר המשולם למומחה הזר נמוך יותר.

משך התהליך להנפקת היתר עבודה ואשרת עבודה תואמת מסוג ב/1 עומד על 2-3 חודשים.

תנאי להנפקת היתר עבודה הינו הפקדת ערבות בנקאית ו/או שיק בנקאי במשרד הפנים בנמל התעופה בן גוריון להבטחת תנאי העסקתו של המומחה הזר. סך הערבות עומד על 36,000 ש"ח נכון לשנת 2017.

הוצאצ היצר עבטודה בישראל וכן אשרת עבודה תואמת לעובד שאינו אקדמאי, מאתגרת יותר מאשר לעובד אקדמאי אך אפשרית בהחלט.

עבודה ללא היתר עבודה וכן אשרת עבודה מסוג ב-1 בתוקף הינה עבירה פלילית של החברה המעסיקה ומנהליה, עבירה מנהלית בגינה ניתן לקבל קנסות מנהליים כבדים וגירוש של המומחה הזר מישראל לתקופה של 10 שנים.

משרד HI & Co. Immigration Law Firm מאפשר ניוד מומחים זרים לישראל באופן מקצועי, מהיר וברמת שירות ללא פשרות.  הכנת הקרקע באופן יסודי, פניה לגורמים המתאימים בזמן וליווי שוטף של תהליך הוצאת היתר העבודה יבדילו בין פרויקט מוצלח ובין סחבת בירוקראטית אין סופית.

שירותים נוספים אותם מספק המשרד:
 • עו"ד אשרת עבודה קצרת מועד מומחים זרים עובדים זרים
 • עו"ד אשרת עבודה שפים מומחים זרים מסעדות אתניות
 • עו"ד אזרחות ישראלית עבור בן בת זוג של אזרח ישראלי
 • עו"ד הסדרת מעמד בישראל של בן בת זוג של אזרח ישראלי
 • עו"ד הוצאת אשרת עולה
 • עו"ד הוצאת אשרת בודק עליה
 • עו"ד אשרה ויזה תייר מבקר
 • עו"ד אשרת סטודנט
 • עו"ד אשרה תיירות רפואית בישראל
 • עו"ד שחרור עובדים זרים ממעצר
 • עו"ד טיפול במסורבי כניסה
 • עו"ד אשרות כניסה לעובדים זרים
 • עו"ד בדיקות אבהות

אשרת עבודה שאינם אקדמאים


פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם:

פרטי התקשרות
0722-575-326
0722-410-455


iftach@hi-immigrationlaw.com

נחלת יצחק 8 תל אביב
 
שאלה? ייעוץ?
מלאו פרטיכם בטופס הבא וניצור קשר בהקדם: