אודותינו       תחומי עיסוק       צוות המשרד       טפסים ומידע       מחלקה גלובלית       עו"ד עובדים זרים       מצגת אשרת עבודה בישראל       צור קשר   
 
 
 
  אשרת עבודה מומחים זרים
  אשרת עבודה קצרת מועד
  אשרת עבודה מיידית (דחופה)
  אשרת שפים מסעדות אתניות
 
     
 
  הגירה לישראל
  אשרת עולה
  אשרת בודק עלייה
 
     
 
  אשרת תייר / מבקר
  אשרת סטודנט א-2
 
     
 
  הסדרת מעמד בן זוג זר
  זוגות מעורבים
  סירוב כניסה לישראל
  גירוש ומסורבי כניסה
 
     
 
  אזרחות ישראלית
  קבלת אזרחות
 
     
 
  עתירות מנהלתיות
  תביעות תאילנדים נ' חקלאים
 
     
 
  מן העיתונות
  מצגות
  שאלות ותשובות
  מאמרים נוספים
  טפסים ומידע
 
     
חדשות ועדכונים
נוהל הזמנת מומחים זרים חדש
 
28/02/2016 13:35:00
נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים נוהל מס' 5.3.0041 לאחר שנים של המתנה הוציאה יחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה נוהל מסודר להזמנת מומחים זרים לישראל.
 
 
 

החמרת ביקורת נתב"ג
 
28/11/2013 15:32:00
לפני מספר שבועות החליטו בהנהלת רשות האוכלוסין וההגירה יחד עם יחידת ביקורת הגבולות בנתב"ג לסרב את כניסתם לישראל של בני זוג/בנות זוג של אזרחים ישראלים, נשואים ושאינם נשואים אשר הגיעו לנתב"ג ללא שהוזמנו
 
 
 

כניסה לישראל
 
01/05/2013 10:03:00
רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הפסיקה להחתים דרכונים של זרים בחותמות ב/2, אשרות מבקר, בעת הכניסה לישראל. מהיום, כאשר זר נכנס לישראל הוא מקבל טופס "Gate Pass" ובו מעודכנים תוקף האשרה, פרטיו האישיים
 
 
 

ביקורת גבולות
 
23/06/2013 10:38:00
כל מסופי ביקורת הגבולות בישראל החלו לעבוד עם מערכת "אביב", מערכת ניהול המידע אשר משמשת את משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה ויחידות הסמך השונות.
 
 
 

יחידת ההיתרים נוהל מומחים זרים
 
26/01/2015 17:39:00
 
 
 

New procedure 30 days work Permit & Visa for foreign experts in Israel
 
27/01/2015 10:03:00
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  אזרחות ישראלית לבני זוג של ישראלים

 
 
אזרחות ישראלית לבני זוג של ישראלים
 
רקע

בעשורים האחרונים ישנו גידול מתמיד בנישואין בין יהודים, אזרחים ישראלים ובין זרים, שאינם יהודים. התופעה נפוצה ביותר בשנים האחרונות וכוללת חתך של כלל האוכלוסייה בישראל ללא הבדלי דת גזע או מין.

בין אם מדובר בבני זוג מאותו מין, או בצעירים ישראלים שהכירו בני זוג בטיול לאחר השירות הצבאי, או בישראלים שהתגוררו בחו"ל והתחתנו, או בישראלים המתגוררים בארץ והתחתנו עם תיירת, או ישראלים שהתחתנו עם עובדת זרה ששוהה בישראל כחוק או שלא כחוק ומבקשים להסדיר את מעמדם בישראל, הסדרת המעמד מלווה בהליך בירוקראטי ארוך ומייגע.

הסחבת הבירוקראטית מכוונת במטרה להקשות עם בני הזוג ולגרום להם לוותר על ההליך. הממסד בישראל למרות היותו ליבראלי לכאורה, אינו מקבל בזרועות פתוחות אזרחים זרים בדגש על אזרחים ממדינות העולם השלישי כגון: תאילנד, פיליפינים, הודו וכו'

עם זאת, החוק והפסיקה בישראל מאפשרים לאזרח ישראלי שהתחתן עם זרה או ידוע בציבור של זרה, להעניק אזרחות ישראלית לזרה, עם עמידה בתנאים הנדרשים.

המסגרת החקיקתית

חוק האזרחות התשי"ב - 1952 (להלן: "חוק האזרחות")[1], סעיפים 5-9 קובעים כי ניתן לקבל אזרחות ישראלית מכוח התאזרחות.

 ס' 5 (א) לחוק קובע:

"בגיר שאיננו אזרח ישראלי יכול לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1)   נמצא בישראל;
(2)   היה בישראל שלוש שנים מתוך תקופת חמש שנים שקדמה ליום הגשת בקשתו;
(3)   זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע;
(4)   השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה;
(5)   יודע ידיעת-מה את השפה העברית;
(6)   ויתר על אזרחותו הקודמת או הוכיח שיחדל מהיות אזרח-חוץ לכשיהיה לאזרח ישראלי.

ס' 5 (ב) קובע:

(ב)  מי שביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף קטן (א), יעניק לו שר הפנים, אם ראה זאת לנכון, את האזרחות הישראלית על ידי מתן תעודת האזרחות."

ס' 7 לחוק האזרחות, פוטר אזרח זר הנשוי לישראלי מלעמוד בתנאים הקבועים בס' 5 (א) לחוק וקובע:

"בעל ואשתו שאחד מהם אזרח ישראלי או שאחד מהם ביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א) או הפטור מהם, יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)."

יצוין כי,  הענקת אזרחות ישראלית אינה אוטומטית, ולשר הפנים שיקול דעת מנהלי בכל מקרה לגופו כפי שנקבע בבג"ץ  754/83 כריסטופר מרק רנקין נ' שר הפנים[2]:

"א. (1) כוחה של הוראת סעיף 7 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, הוא, כי בן- זוג יכול לקבל אזרחות ישראלית על-ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים המיוחדים, הקבועים בסעיף 5(א) לחוק האזרחות. אין כוחה של הוראה זו לבטל את הצורך בשיקול-דעתו של המשיב (שר הפנים) 1 על-פי סעיף 5(ב) לחוק האזרחות."

" (2) שיקול הדעת, אם להעניק אזרחות לבן-זוג של אזרח ישראלי, הוא שיקול-דעת מנהלי רגיל, וחלות עליו הוראותיו המהותיות והדיוניות של המשפט המנהלי באשר לשימוש בשיקול-דעת מנהלי."
 
הלכה למעשה - זוגות נשואים

הבסיס הנורמטיבי, לצורך הכרעה בבקשה של אזרח ישראלי הנשוי לאזרח/חית זרה, מעוגן בסעיף 7 לחוק האזרחות, הקובע לאמור: "בעל ואשתו שאחד מהם אזרח ישראלי או שאחד מהם ביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א) או הפטור מהם, יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)."

על בסיס הוראת חוק זו, קבע שר הפנים נוהל שעניינו "התאזרחות בני זוג זרים" (נוהל מספר 5.2.0008 שעודכן לאחרונה ביום 20.8.2009, להלן: "הנוהל")[3]. מטרתו של הנוהל: "לקבוע את השיטה לטיפול במתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים". הנוהל קובע כי אזרח ישראלי הנישא לזר רשאי להגיש עבורו בקשה לקבלת מעמד בישראל, כאשר במהלך בדיקת הבקשה יינתן לאזרח הזר רישיון שהייה מסוג ב/1, לתקופה של ששה חודשים. עם אישור הבקשה, יינתן לאזרח הזר רישיון לישיבת ארעי (א/5) לתקופה של שנה בכל פעם, ובחלוף ארבע שנים, בהיעדר מניעה לכך, תינתן לאזרח הזר אזרחות ישראלית.

בין היתר, דן הנוהל במצב שבו האזרח הישראלי נמצא בתחומי המדינה ומזמין לישראל את בן או בת הזוג הזרים. במצב מעין כזה, על האזרח הישראלי להגיש בקשה למתן מעמד עבור בן הזוג הזר, בצירוף בקשה לאשרת כניסה. אל הבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים.

עוד נקבע בנוהל, כי אם מתעורר חשד בדבר כנות הקשר בין בני הזוג, הם ידרשו להמציא ערבות בנקאית. במקרים חריגים, ניתן לקבוע סכומי ערבות גבוהים או נמוכים יותר, על פי המלצת מנהל לשכת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. הנוהל קובע מסגרת זמן לאישור הבקשה וזאת לאחר בחינה ראשונית של כנות הקשר בין בני הזוג ועמידה ביתר התנאים והדרישות "אלא אם הבקשה מעוררת חשד לפיקטיביות על פניה".
 
הלכה למעשה - זוגות שאינם נשואים

להבדיל מזוגות נשואים, להם יש חריג בחוק האזרחות (ס'7 לחוק) לפיו הם פטורים מהצורך לקיים את דרישות החוק בהתאם לס' 5-9 לחוק,  לזוגות שאינם נשואים ו/או בני אותו מין אין אזכור חקיקה ספציפי (לקונה משפטית) ובפועל נוהל הטיפול מסתמך על הפסיקה.

בהתאם לאמור לעיל, שר הפנים ומשרד הפנים, מאפשרים לזוגות שאינם נשואים לקיים קשר זוגי בישראל, ומאפשרים לאזרח הזר לקבל תעודת זהות ישראלית ואף תושבות קבע. לצורך הטיפול בבקשה של בני זוג שאינם נשואים או בני אותו מין,, קבע משרד הפנים את נוהל (5.2.0009) "טיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין"[4].

כך קבע בית המשפט המחוזי בפס"ד עת"מ 1255/05 לואיס גונזלס גרסיה נ' משרד הפנים[5]:

"הנוהל בו עסקינן הינו אחד מאותם מקרים חריגים, אשר בהתמלאות התנאים הקבועים בו, תינתן אשרה או רישיון ישיבה בישראל. בבסיסו של נוהל זה עומדת הכרתה של מדינת ישראל בזכותם של בני זוג, אשר לא באו בברית הנישואין, בין אם מבחירתם הם ובין אם מכורח דיניה של מדינת ישראל, לממש את זכותם לחיי משפחה ולחיים משותפים בתחומיה, וזאת בצד התפתחותו של מוסד ה"ידועים בציבור" והשתרשותו במשפט הישראלי (ראה לעניין זה עניין רוזנברג, סעיפים 10-14).

זכות היסוד לשוויון נותנת משנה תוקף לתמורות אלו בחברה הישראלית, והיא שעומדת בבסיס החובה לנהוג בבני זוג שאינם נשואים, בין שאלה בני זוג מאותו המין ובין שאלה בני זוג ממינים שונים, באופן שווה:

הנוהל בו עסקינן הינו אחד מאותם מקרים חריגים, אשר בהתמלאות התנאים הקבועים בו, תינתן אשרה או רישיון ישיבה בישראל. בבסיסו של נוהל זה עומדת הכרתה של מדינת ישראל בזכותם של בני זוג, אשר לא באו בברית הנישואין, בין אם מבחירתם הם ובין אם מכורח דיניה של מדינת ישראל, לממש את זכותם לחיי משפחה ולחיים משותפים בתחומיה, וזאת בצד התפתחותו של מוסד ה"ידועים בציבור" והשתרשותו במשפט הישראלי (ראה לעניין זה עניין רוזנברג, סעיפים 10-14).

זכות היסוד לשוויון נותנת משנה תוקף לתמורות אלו בחברה הישראלית, והיא שעומדת בבסיס החובה לנהוג בבני זוג שאינם נשואים, בין שאלה בני זוג מאותו המין ובין שאלה בני זוג ממינים שונים, באופן שווה

"וכי הפרידה מבן-זוג מאותו מין קלה יותר מפרידה מבן-זוג מהמין השונה? האם חיי השיתוף בין בני אותו מין שונים הם, מבחינת יחסי השיתוף והאחווה וניהול התא החברתי, מחיי שיתוף אלה בין בני-זוג ממין שונה?" (בג"צ 721/94 אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ, פ"ד מח (5) 749, 762)."
 
בין אם מדובר בנשואים אזרחיים ובין אם מדובר בבני זוג ידועים בציבור, לשר הפנים ולמשרד הפנים (הזרוע המבצעת) יש את הסמכות ע"פ חוק, הכוח והיכולת להחליט בדבר עתידם של בני הזוג בישראל והדרך שעליהם לעבור עד להסדרת מעמדו של הזר בישראל.

פרט להליך הבירוקראטי הארוך, הערמת קשיים על בני הזוג נועדה למנוע נישואים פיקטיביים, וקבלת אזרחות ישראלית שלא בתום לב. הצגת תעודות לרבות תעודת נישואין אינן מהוות ערובה לקבלת הבקשה ע"י משרד הפנים והמשרד מבצע בדיקות מעמיקות וקפדניות לבדיקת כנות הקשר בין בני הזוג.

תקופת המבחן של ההליך המדורג מתחילה רק לאחר שמשרד הפנים משוכנע בכנות הקשר ובתנאי שלאזרח הזר אין מניעה ביטחונית או פלילית להישאר בישראל.

אנו במשרד עוה"ד HI Immigration Law מתמחים בהסדרת מעמד לזוגות נשואים ו/או ידועים בציבור של אזרחים ישראלים. במהלך השנים זכינו להצלחות רבות בתיקים מורכבים ומורכבים מאוד כאחד. לעוה"ד במשרדינו ידע וניסיון רב בעבודה אל מול לשכות רשות האוכלוסין וההגירה בכל רחבי הארץ והצלחות מוכחות בניהול תיקי התאזרחות בישראל.

 

[1] חוק האזרחות, התשי"ב – 1952 (7)
[2] בג"צ מס' 754/83 כריסטופר מרק רנקין נ' שר הפנים, 16/11/1984
[3] נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי
[4] טיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין
[5] עת"מ 1255/05 לואיס גונזלס גרסיה נ' משרד הפנים (תל-אביב-יפו), 17/08/2005
 
 עו"ד עובדים זרים - יפתח חנן   |  Law Immigration   |   0722-575-326   |  iftach@hi-immigrationlaw.com
 
עו"ד יפתח חנן | עורכי דין לעניני הגירה   שירותים נוספים אותם מספק המשרד:    
כתובתנו: נחלת יצחק 8 תל אביב
 

משרד עו"ד יפתח חנן הינו משרד בוטיק המתמחה בדיני הגירה לישראל וניוד מומחים (רילוקיישן) לחברות במגזר העסקי ולאנשים פרטיים. משרדנו מתמחה בעבודה מול הרשויות השונות לרבות משרד הפנים, משרד התעשייה והמסחר, משרד התשתיות ומשרד החוץ לקבלת אשרות שהיה ועבודה בישראל.
 
לצוות המשרד ניסיון רב ביחס לדיני ניוד מומחים זרים לישראל של חברות בתחומי ההיי טק, ביו טכנולוגיה, הנדסה, תעשייה, תעופה, בנקאות, תקשורת, קידוחי גז ונפט, יהלומים וכן אשרות עבודה שפים מומחים מסעדות, ספורטאים, עיתונאים ואנשי דת.
 
 • עו"ד אשרת עבודה קצרת מועד מומחים זרים עובדים זרים
 • עו"ד אשרת עבודה שפים מומחים זרים מסעדות אתניות
 • עו"ד אזרחות ישראלית עבור בן בת זוג של אזרח ישראלי
 • עו"ד הסדרת מעמד בישראל של בן בת זוג של אזרח ישראלי
 • עו"ד הוצאת אשרת עולה
 • עו"ד הוצאת אשרת בודק עליה
 • עו"ד אשרה ויזה תייר מבקר
 • עו"ד אשרת סטודנט
 • עו"ד אשרה תיירות רפואית בישראל
 • עו"ד שחרור עובדים זרים ממעצר
 • עו"ד טיפול במסורבי כניסה
 • עו"ד אשרות כניסה לעובדים זרים
 • עו"ד בדיקות אבהות
           
 
ויזת עבודה בישראל | ויזת תייר לישראל | הגירה בישראל | תיירות רפואית בישראל | קבלת אזרחות ישראלית | הוצאת אזרחות ישראלית | עליה לישראל | היתר כניסה לישראל | אזרחות בישראל | עורך דין עליה לישראל | אישור אזרחות ישראלית | בקשה לאזרחות ישראלית | אישור שהייה בישראל | לקבל אזרחות ישראלית | אשרת כניסה לישראל | אשרת שהייה בישראל | בודק עליה לישראל | כניסה לישראל | בקשת אזרחות ישראלית | אישור כניסה לישראל | אישור כניסה לארץ | הסדרת מעמד בישראל | היתר עבודה | ויזת עבודה | בת זוג זרה | אישור העסקת עובד זר | אשרות ואזרחות | זכויות עובדים זרים | העסקת עובדים זרים בישראל | משרד הפנים אזרחות | אישור כניסה לישראל | אישורי עבודה לעובדים זרים | אשרות לעובדים זרים | אשרת כניסה לישראל | אשרת עבודה לעובדים זרים | ויזה בן זוג זר | מומחה זר | מומחים זרים בישראל | עובד זר מומחה | הסדרת מעמד בת זוג | היתרי עבודה | אזרחות ישראלית | 
 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ